Biesbosch.nu

Magazine mei 2009

Foto Ab. H. Baas. (copyright de Vlinderstichting).
 

Terug naar inhoudsopgave

Vlindervleugels
Ab H. BaasVeenbesparelmoervlinder gefotografeerd in de omgeving van Dwingeloo.
Een zeer zeldzame soort die graag diep in de begroeiing rust.
Foto Ab H. Baas (Copyrights De Vlinderstichting).
 

 

Na de artikelreeks waarin diep werd ingegaan op de de vleugels van vlinders gaan we nu verder met wat meer algemene informatie over vlinders en hun voorkomen (red).

Vlinders
Vlinders hebben sinds mensenheugenis inspiratie en genoegen gegeven door hun schoonheid in aanblik, fladderende vliegbewegingen en 'aaibaarheid'.
Dat geldt in het bijzonder voor de vlinders die overdag kunnen worden waargenomen; de Dagvlinder en de overdag vliegende of rustende Nachtvlinder.

Wij zijn gaan inzien dat ze ook een belangrijke indicator zijn voor de toestand van het milieu. Immers we stelden vast dat met het onvriendelijker worden van onze omgeving, de vlinderstand in aantal soorten en exemplaren van een soort, terugloopt.
 

Vlindervleugel van de prachtige 'vacht' van de nachtvlinder Saturnia pavonia.

 


Dat heeft de impuls gegeven bij biologen de relatie tussen het vlindervoorkomen en het milieu te meten en op grond daarvan maatregelen te initiŽren.

Voor de auteur is dat mede de aanleiding geweest voor een fotografische inventarisatie van de Nederlandse Dagvlinder in het begin van de 90-er jaren.


Op onze planeet komen naar schatting
zoín 800.000 insectensoorten voor. Daarvan zijn 200.000 vlinders.
Deze omvatten 15.000 dagvlinders, de overige zijn vlinders die voornamelijk Ďs nachts activiteiten ontplooien.
In ons land komen 60 dag- en 2.000 nachtvlindersoorten voor. Van de nachtvlindersoorten zijn een beperkt aantal ook overdag actief.

Nog een prachtige detailopname van de nachtvlinder Saturnia pavonia


Dagvlinders
Rond de eeuwwisseling kwamen in Nederland nog 78 Dagvlindersoorten voor. Daarvan zijn inmiddels 18 uitgestorven. 2 soorten zijn geherintroduceerd. Van de resterende 60 soorten is zo'n 80% redelijk tot goed te vinden.
De overige soorten komen zo sporadisch voor dat die alleen met veel geluk en/of een uiterst frequente en hoge dichtheid van doorzoeking van hun vlieggebied, waargenomen kunnen worden, als ze al niet inmiddels uitgestorven zijn.
In BelgiŽ zijn er zo'n 40 aanvullende soorten te vinden.
Hoe verder naar het zuiden hoe meer soorten er voorkomen. Als voorbeeld geldt hier Zwitserland, waar 300 soorten voorkomen. In Europa als totaal, komen een kleine 400 dagvlindersoorten voor. Daarvan komen 145 soorten voor in Noordwest-Europa. Wij zitten in de randzone van het vlindervoorkomen in Europa, waarin het aantal soorten zeer laag is en storingen in het leefklimaat het hardst aankomen.

Nachtvlinders
Zoals de naam reeds zegt zijn nachtvlinders in principe alleen s'nachts actief, overdag wordt gerust. Dat actief zijn begint voor een aantal soorten reeds in de avondschemering en andere soorten vliegen pas in het ochtendgloren. Een 150-tal vliegt (ook) overdag. Soms zijn dat alleen de mannetjes op zoek naar rustende vrouwtjes.
Bepaalde soorten gedragen zich als de dagvlinders. Een typisch voorbeeld daarvan zijn de zonminnende Dikkopjes die onechte dagvlinders zijn, doch wel tot die groep gerekend worden.


Wordt vervolgd... 

Gammavlinder. Een zeer actieve, overdag vliegende 'nachtvlinder', die ook wel Pistooltje wordt genoemd vanwege de tekening op de vleugel.
 Foto Ab H. Baas (Copyrights De Vlinderstichting).
 

©Tekst en foto's Ab H. Baas (Copyrights De Vlinderstichting).
Reageer op dit artikel

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2010 © Biesbosch.nu