Biesbosch.nu

Magazine mei/juni 2009


 

Terug naar inhoudsopgave
Ruigtekruiden op de groene (onbeschermde deel) oevers van het Wantij (Staart).
Op de achtergrond de brug over de N3.  De gemeente Dordrecht maait keer op keer deze oever (die onder invloed staat van het getij) helemaal kaal.
 
© Foto Henk van de Graaf
 

 

mei  2009

Nieuwsbrief Stichting Het Wantij
(De stand van zaken)
 

Inleiding nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief voor de lezers van het Biesbosch magazine de volgende onderwerpen:

  • Stadswerven als Stadspark: een groen alternatief van drie organisaties.

  • Brug over de Vlij: Rechter vernietigt besluit Ministerie

  • Wantijoever Staart: IVN marionet van college van B&W
    Stichting Het Wantij naar rechter

  • Foto's van Bever aan oever Vlij

  • Spindottervelden aan Wantij- en Vlijoevers zwaar beschadigd

 Voor contact en reacties: info@hetwantij.com. Meer informatie op www.hetwantij.com  

U kunt zich daar ook aanmelden voor toezending van deze tweemaandelijkse nieuwsbrief die een verspreiding kent van zoín 7000 adressen.

Stadswerven, van Stenen Hart naar Stadspark (een groen alternatief)
Stadswerven met op de achtergrond Papendrecht. Copyright Henk van de Graaf.In plaats van een bebouwing van Stadswerven op de Staart met hoge woontorens, drijvende woningen en kale oevers, hebben Stichting Het Wantij, het Landschapskundig Museum en het Biesbosch.nu Magazine de handen ineen geslagen om het Tij te keren. Daartoe is de eerste aanzet gegeven voor het denken over een alternatief in de vorm van een Stadspark dat langs het Wantij wordt omzoomd met natuurlijke oevers onder invloed van het getij.

Dit plan komt voort uit de zorg voor het ontstaan van een ernstig knelpunt in de verbinding van de ecologische Wantijzone met benedenstroomse natuur gebieden in de Noord en de Oude Maas, als de huidige plannen zouden worden uitgevoerd.

Tegelijkertijd kan een prachtig stadspark met horecagelegenheden aan het Vierrivierenpunt gecreŽerd worden en kan er bijvoorbeeld een stadsstrand aangelegd worden. Op deze manier kunnen dicht bij de binnenstad veel mensen rust vinden en genieten van het uitzicht. Bovendien kan het industrieel erfgoed (van de voormalige scheepswerf de Biesbosch) worden gespaard. Ook is het een zeer geschikte locatie waar evenementen ongestoord kunnen plaatsvinden. Deze hoeven dan niet langer het ecologisch belangrijke Wantijpark te belasten.

Het plan biedt een alternatief voor de bodemloze put waarin het geld van de Dordtse burger dreigt te verdwijnen. De huidige economische crisis maakt bouwen voorlopig bovendien niet haalbaar, waardoor er nu periode van bezinning kan ontstaan.
Meer info over dit plan in het Biesboschmagazine (met foto's).

Plan in PDF (zonder foto's).

Brug over de Vlij: Rechter vernietigt besluit Ministerie  
BONK! Brug over de Vlij. Copyright Henk van de Graaf.
Zowel in uitspraak van het Kort geding, als in de beroepszaak voor de Drievoudige Kamer van de Rechtbank Dordrecht werd Stichting Het Wantij in haar bezwaren tegen afwijzende besluiten van het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit in het gelijk gesteld.

Het Ministerie is nu opgedragen opnieuw naar de handhavingsverzoeken van de Stichting inzake de verstoring van flora en fauna vanwege de aanleg van de brug te kijken en een nieuw besluit te nemen. Intussen mag de bouw van de brug niet worden voortgezet.

De gemeente Dordrecht was ook als belanghebbende partij betrokken en pleitte voor het niet ontvankelijk verklaren van de Stichting. Op die manier wilde de gemeente voorkomen dat er nader op de inhoud van de door de Stichting ingebrachte ecologische argumenten werd ingegaan. Deze poging bleek echter kansloos en werd zondermeer door de rechtbank van tafel geveegd.

Wantijoever Staart: IVN marionet van college van B&W
(Stichting Het Wantij naar rechter)
Niet voor de eerste keer heeft Stichting Het Wantij moeten constateren dat het huidige bestuur van het IVN Dordrecht zich volledig overlevert aan het College van B&W inzake de Wantijoevers.

Na een eerdere publicitaire blunder kregen een paar  bewoners die tegen herstel van deze oever zijn, de kans zich met veel lawaai te laten horen.
Dit werd door het college aangegrepen om een jarenlange poging van Stichting Het Wantij voor herstel van deze oever te blokkeren.

Stichting Het Wantij ziet geen andere mogelijkheid dan deze zaak aan de rechter voor te leggen. Te lang al wordt het belang van de ecologie door de gemeente aan de laars gelapt.

Foto's van Bever aan oever Vlij

Bever. Foto © Bob Matlener.

Bever aan de oever van de Vlij
Foto © Bob Matlener

Bever. Foto © Bob Matlener

Eindelijk weer wat verse ruigtekruiden
Foto © Bob Matlener

Spindottervelden aan Wantij- en Vlijoevers zwaar beschadigd

Snoeiafval belemmert sterk de groei van de Spindotter. Copyright Henk van de Graaf.Kennis van ecologisch beheer is er niet meer aanwezig bij de gemeente Dordrecht, zo blijkt telkens weer. Op diverse locaties aan de oevers van het Wantij  en Vlij bevinden zich velden met  de zwaar beschermde Spindotterbloemen. Deze prachtige plant met gele bloemen die dankzij de getijdenwerking langs de oevers van het Wantij en Vlij voorkomt, wordt ernstig bedreigt vanwege het falende onderhoud.

De laatste jaren is het aantal planten naar schatting van een deskundige met wel 50 % gedaald. Buiten de Sliedrechtse Biesbosch zijn een tweetal unieke spindottervelden te vinden bij het hakgriend aan de Merwepolder en aan het griend van de Vlijoever langs het Wantijpark tegenover Plan Tij.
Op beide locaties worden al jaren takken die overblijven na het snoeiwerk op de grond gedumpt waardoor de groei van grote aantallen planten werd belemmerd.
Het leverde de gemeente klachten op bij Milieupolitie en Ministerie.

Voor Stichting Het Wantij zijn deze gebeurtenissen wederom aanleiding om te pleiten voor het aanstellen van een stadsecoloog.
Wordt vervolgd.


Website Stichting Het Wantij.Volg het nieuws ook via www.hetwantij.com
Reacties zijn welkom op
hetwantij@hotmail.com
Stuur de link van deze pagina door naar andere belangstellende of meldt u hier aan voor de nieuwsbrief van Stichting het Wantij.

Donaties zijn van harte welkom op rekeningnummer 1184050, u krijgt de nieuwsbrief dan ook in papieren versie. Wilt u uw donatie opvoeren bij de belasting vermeldt dan het ANBI nummer 57741. De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling.

 
Contact secretaris C. Goosen: 078 - 614 61 24 of 06 - 36 16 55 37.
Foto's Copyright Henk van de Graaf

Stichting Het Wantij, Plein 1940-1945 nr. 53, 3313 CV Dordrecht.
www.hetwantij.com Tel: 078 - 614 61 24
email: hetwantij@hotmail.com

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2009 © Biesbosch.nu