Biesbosch.nu

Magazine mei/juni 2009


 

Terug naar inhoudsopgave

Advertorial

 

'Nijet dan water ende wolcken'

De onderzoekscommissie naar de aanwassen in de Verdronken Waard
(1521-1523)

Valentine Wikaart e.a.
Fotografie Hans Werther

 

Voorkant boek 'Nijet dan water ende wolcken.

PERSBERICHT
12 mei 2009

‘Nijet dan water ende wolcken’
De onderzoekscommissie naar de aanwassen in de Verdronken Waard (1521-1523).

Auteurs: Valentine Wikaart, Hildo van Engen, Karel Leenders, Chris de Bont, Piet Martens, Ies Sonneveld. Fotografie: Hans Werther.

Op 6 juni wordt het boek ‘Nijet dan water ende wolcken’ aangeboden aan gedeputeerde Brigitte van Haaften. Dit boek is tot stand gekomen op initiatief van het Biesboschmuseum in Werkendam en het Streekarchief Land van Heusden en Altena in Heusden. De presentatie vindt plaats in het Biesboschmuseum ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het museum.

Onduidelijke bezitsverhoudingen
De Sint-Elisabethsvloeden van de jaren twintig van de vijftiende eeuw zetten een groot deel van de Grote Waard onder water. Door bedijkingen kon de oostelijke helft van het gebied vanaf 1461 weer in gebruik worden genomen, maar het westelijk deel bleef nog lang een binnenzee die zich uitstrekte tussen Geertruidenberg en Dordrecht. Sedimentatie zorgde er voor dat ook hier langzaam maar zeker stukken grond benut konden worden: de zogeheten aanwassen of ruigten. Omdat de bezitsverhoudingen in veel gevallen onduidelijk waren, leidde dit vooral in de zestiende eeuw tot de nodige problemen, die de landsheer er uiteindelijk toe brachten een speciale onderzoekscommissie in het leven te roepen. Deze commissie bezocht in de jaren 1521-1523 de Verdronken Waard om de gebruikers van de aanwassen en andere inwoners te ondervragen.
 

Uniek dokument
Valentine Wikaart, collectiebeheerder van het Biesbosch museum stuitte bij toeval op het handschrift waarin de onderzoeksverslagen zijn opgetekend. Traditiegetrouw brengt Wikaart de week tussen Kerst en Oud en Nieuw op het Nationaal Archief door. Ze werkte op dat moment aan een onderzoek naar de rol van de Domeinen in de Biesbosch: “Ik had mij voorgenomen om stukken over de Domeinen aan het eind van de zeventiende eeuw op te vragen, toen bleek dat deze niet beschikbaar waren.” Ze had pech, want toevallig werden de archiefdozen waarin de stukken over de Domeinen zaten, omgepakt. “Ik kreeg niks en ben toen maar willekeurig gaan zoeken naar archiefstukken die met de Biesbosch van doen hadden.” Zo belandde het handschrift over de onderzoekscommissie naar de aanwassen in de Verdronken Waard 1521-1523 op haar tafel. “Mijn hoofd stond er niet naar, maar bij gebrek aan ander materiaal begon ik het door te bladeren. Bij toeval stuitte ik op een mooi verhaal over Werkendam, die me de ogen opende voor de schoonheid en uniciteit van het handschrift dat ik onbedoeld in de schoot geworpen kreeg.” Het handschrift bevat meer dan tweehonderd verslagen van verklaringen die de bewoners van de Verdronken Waard tegenover de onderzoekscommissie aflegden over het gebruik van land en water in het gebied. De onderzoekscommissie heeft veel oude mensen geïnterviewd, omdat hun herinneringen het verst terug gingen, soms bijna tot aan de Sint-Elisabethsvloed van 1421. Uit de beschrijving van een man (84) uit Hardinxveld komt naar voren dat het gebied rond Werkendam aan het begin van de zestiende eeuw een grote vlakte van water was. Veelal rustig, maar af en toe ook wild als een woeste zee.
 

Schat aan informatie
Haar bevindingen in het Nationaal Archief legde Wikaart voor aan het Streekarchief van het Land van Heusden en Altena. Daar bleek dat het ging om een onbekend handschrift, nog nauwelijks gebruikt door historici. In samenwerking is het volledige handschrift getranscribeerd. Het biedt een schat aan informatie over het gebied van de Verdronken Waard, niet alleen voor historici, geografen en biologen, maar ook voor genealogen. Er komen bijna 1100 personen in het document voor, niet alleen met naam, maar ook vaak met vermelding van leeftijd, beroep en familiebanden. De informatie heeft betrekking op een wijd verspreid gebied van de Langstraat tussen Waalwijk en Geertruidenberg, van Hank tot Werkendam en van Hardinxveld tot Dordrecht. Zo bleek bijvoorbeeld uit het handschrift dat er ten tijde van de vijftiende en zestiende eeuw niet alleen een visafslag in Dordrecht was. Ook in Sliedrecht en Streefkerk bevonden zich afslagen.

Naast de integrale tekst van de onderzoeksverslagen zijn in het boek artikelen opgenomen die het opgetekende in een ruimere context plaatsen. Het geheel is geïllustreerd met historische kaarten en prachtige foto’s van de Biesbosch van de hand van de bekende fotograaf Hans Werther.

Het boek bestellen met korting,,, (pdf)

 

Het boek 'Nijet dan water ende wolcken' verschijnt bij uitgeverij Zuidelijk Historisch Contact. Tot 6 juni 2009 kan voordelig worden ingetekend voor de uitgave. Er wordt dan een korting van 5 euro gegeven op de verkoopprijs van
€ 39,95. Intekenen is mogelijk via
info@biesboschmuseum.nl en
www.salha.nl

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2009 © Biesbosch.nu