Biesbosch.nu

Magazine mei/juni 2009

Foto Ab. H. Baas. (copyright de Vlinderstichting).
 

Terug naar inhoudsopgave

Vlindervleugels


Onderkant vleugel Oranjetip. Foto Ab H. Baas (Copyrights De Vlinderstichting).
 

Dit 'patroontje' is een detailopname van de onderkant van een vleugel van een Oranjetip. Foto Ab H. Baas (Copyrights De Vlinderstichting).


Vlindervleugels
Ab H. Baas
 

De vlinder is één van de mooist insectensoorten die er zijn. Binnen de orde van Lepidoptera, de schubvleugeligen, vallen de dagvlinders op door de fraaie kleuren en tekening op hun vleugels.

Nachtvlinders en motten hebben over het algemeen minder felle kleuren, ze zijn veelal grijs of bruin. Toch zijn er ook nachtvlindersoorten die bijzonder interessante kleuren laten zien.

Oranjetip. Foto Ab H. Baas (Copyrights De Vlinderstichting).

De vleugels zijn bevestigd aan vliegspieren die zijn ondergebracht in het borststuk van het vlinderlijf. Elke vlinder heeft twee voor- en twee achtervleugels.

In dit artikel schenken we aandacht aan de schoonheid van vlinders die tot uitdrukking komt in vorm, kleuren en detaillering van de vleugels.
Een traditionele indeling van de schubvleugeligen is in Microlepidoptera, ook wel motten genaamd en de Macrolepidoptera, waaronder de dag- en nachtvlinders vallen.

De opbouw van de vleugel
De is een dubbele, op veel plaatsen aan elkaar gegroeide, membraan met zeer weinig ruimte ertussen. De basis voor de vleugel wordt reeds gelegd in het larve-stadium, waar hij ontstaat uit een plooi van de binnenhuid van de rups.
Het hoornachtige materiaal van de vleugel is chitine. Deze naam is een glucoseverbinding die aan de lucht blootgesteld polymeriseert.

In de pop is nauwelijks ruimte voor de vleugels, daarom ontwikkelen deze zich opgepropt. Op zich een wonder van de natuur.
In deze opgevouwen toestand moet het gehele patroon in vorm en kleuren, zoals dat genetisch bepaald is, worden aangebracht. Dat gebeurt binnen enkele uren volgens een zeer bijzonder biologisch proces

Grote parelmoervlinder. Bevestiging schub in vleugelvlies. Foto Ab H. Baas (copyrights De Vlinderstichting).

Grote parelmoervlinder, bevestiging schub in vleugelvlies.

Tijdens het afwikkelen van de gedaanteverwisseling van rups naar vlinder, de metamorfose die in de pop plaatsvindt, zorgen genen en hormonen ervoor dat de kleurstoffen op de juist plaats komen. Dat wil zeggen in de schubben; alleen deze dragen een kleur. Het vleugelvlies, de drager van de schubben is kleurloos.
De noodzakelijke chemische kleurstoffen zijn aanwezig in het lichaamsvocht.

Dit lichaamsvocht is vergelijkbaar met het bloed van de gewervelde dieren.
Het bijzondere is dat de toegang tot de betreffende schub geblokkeerd is
totdat de ontwikkeling daarvan in een zodanige staat gekomen is dat kleuring mag plaatsvinden.

Wordt vervolgd...


Oranjetip. Vleugelrand, bovenzijde. Foto Ab H. Baas (Copyrights De Vlinderstichting).
 

Oranjetip. Vleugelrand, bovenzijde.
 
Foto Ab H. Baas (Copyrights De Vlinderstichting).

©Tekst en foto's Ab H. Baas (Copyrights De Vlinderstichting).
Reageer op dit artikel

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2009 © Biesbosch.nu