Biesbosch.nu

Magazine mei / juni  2007

Terug naar inhoudsopgave

Wandelpad Oost- en Zuidhaven verharden?
        Jacques van der Neut
 

In de Biesbosch ligt een aantal wandelpaden. Sommige zijn uitsluitend over het water bereikbaar zoals De Doolhof, Huiswaard en Deeneplaat.
Voor een bezoek aan het Jantjespad, Pannekoek en het wandelpad tussen de Oost- en Zuidhaven heb je geen boot nodig, zij liggen op de vaste wal. Er circuleren plannen om een deel van het laatst genoemde pad te gaan verharden. Voor deze maatregel is een projectvoorstel bij het Overlegorgaan ingediend voor financiële ondersteuning.
Hoog tijd dus voor een nadere kennismaking.

 

Wandelpad Oost en Zuidhaven. Copyright Jacques van der Neut.

Het water slijt er slingerende geultjes.

Wandelpad Oost en Zuidhaven. Copyright Jacques van der Neut.

Niet terugdeinzend voor wat 'klauterwerk'.
 

Rivierdynamiek
‘Struinnatuur’ en ‘Natuur bij de stad’ zijn populaire beleidsthema’s. Het wandelpad Oost- en Zuidhaven is een prachtig voorbeeld van hoe zoiets er in de praktijk dient uit te zien. Het is wandelen, struinen en af en toe klimmen en klauteren. Je weg vinden langs kreken, omgewaaide wilgenbossen, griendpercelen die nog in cultuur worden gehouden, rietkragen en fraaie knotwilgsingels.
Het ruige karakter van dit wandelpad spreekt avontuurlijke wandelaars, die er niet voor terugdeinzen om af en toe eens een paar laarzen aan te trekken, zeker aan. Rivierdynamiek manifesteert zich er af en toe heel nadrukkelijk. Zo ‘schiet’ dit pad in de winter en in het voorjaar regelmatig onder water. Hetzij door een hoge afvoer van de Rijn of tijdens een gierende noordwesterstorm.

Alle kreken en greppels staan dan vol water en over de modderige paden is het glibberen en glijden. Als het water weer zakt, zoekt het van hoog naar laag zijn weg. Het stromende water slijt er slingerende geultjes uit en je hoort het water overal borrelen en ruisen.

Wandelpad Oost en Zuidhaven. Copyright Jacques van der Neut.Ook de houten banken op de oevers van de Nieuwe Merwede ‘lijden’ onder de soms weerbarstige rivierdynamiek.
De rivier verandert ze door zandafzetting geleidelijk in ‘zandbanken’.
Op het wandelpad Oost- en Zuidhaven ontbreekt bewegwijzering en prikkeldraad. Er staat bovendien weinig openlucht-meubilair (banken, picknicktafels, infopanelen e.d.). Door de voorbijkomende scheepvaart giert het water de kreken in en uit. Het ziet er allemaal heel natuurlijk uit. Struinnatuur in optima forma!
 

Zonering
Het voorstel om een deel van het wandelpad tussen de Oost- en Zuidhaven te voorzien van verharding past niet binnen het huidige aanbod van wandelpaden in de Biesbosch.
Zo’n ingreep moet worden bekeken in combinatie met het totale aanbod aan wandelmogelijkheden binnen de Biesbosch.

Zo is er bijvoorbeeld al sprake van verharde wandelpaden in de Hel- en Zuilespolder en boswachterij De Elzen. Bovendien spelen de toekomstige ontwikkelingen binnen het Strategisch Groen Project Eiland van Dordrecht een rol. Tal van recreatieve mogelijkheden (zoals wandelen) zullen hier een prominente rol gaan vervullen.
Het niet verharden van het pad Oost- en Zuidhaven, enkele juridische aspecten (bijv. ontheffing Natura 2000) nog buiten beschouwing latend, ligt dan voor de hand. Neemt niet weg dat er best iets

Wandelpad Oost en Zuidhaven. Copyright Jacques van der Neut.
Het wandelpad in de winter.
Wandelpad Oost en Zuidhaven. Copyright Jacques van der Neut.
Dezelfde locatie in het voorjaar.

aan het pad zou kunnen worden gedaan, zoals herstel van bruggen en aanvoer van grond op bepaalde locaties. Behoud van het karakter van dit op en top Biesbosch wandelpad dient daarbij centraal te staan. Verder zou er een folder kunnen worden ontwikkeld waarbij dit pad duidelijk wordt aangemerkt als ‘laarzenpad’.

Reageer op dit artikel


Tekst en foto's: Jacques van der Neut, boswachter Staatsbosbeheer.
 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar
2007 © Biesbosch.nu