Biesbosch.nu

Magazine mei / juni 2007


 

Terug naar inhoudsopgave

Column
Van het land dat nooit stilligt naar het land dat nooit stil wordt
        Hannie Visser - Kieboom
 

De Rijksoverheid heeft haar begerig oog laten vallen op de Biesbosch voor meer ruimte voor de rivier.
En daarmee lijkt het voorgoed gedaan met de rust en de stilte in het gebied.
Op dit moment grommen de draglines en vrachtwagens vijf dagen in de week in de kleine Noordwaard. In de polder Hardenhoek worden kreken gegraven en grond verzet. Ook zijn er veel bomen gekapt. Het werk duurt nog voort tot 2008. Misschien dat het daarna weer  even stil wordt, maar beslist niet voor lang. Want dan moet het werk beginnen in de grote Noordwaard. Ook hier worden dijken verlaagd en kreken uitgegraven. En dat allemaal voor ruimte voor de rivier.


Al vanaf de Sint Elizabehtsvloed in 1421 probeert de mens de natuur naar haar hand te zetten in de delta van onze grote rivieren. Steeds slibde het land aan, de biezen schoten op en als het land hoog genoeg was werd er weer een dijkje gelegd en na de biezen schoten nu de wilgen op en werd er weer een griendje aangelegd.
Andries Vierlingh (1507-1576) zei ooit eens: “Alleen God kan nieuw land scheppen, want hij geeft sommigen de kracht en het verstand om het te doen”. Maar zoals er nieuw land geschapen werd door de mens, zo moest de mens ook vaak ingrijpen.


Al in de 19e eeuw was het gebied zo verland, dat het graven van de Nieuwe Merwede uitkomst moest bieden. In de jaren negentig van de vorige eeuw werden de polders Maltha en Spiering afgegraven. Nu de polder Hardenhoek en straks in de polder Noordwaard. Voor de boeren en bewoners een hard gelag. Vandaar ook hun roep om rust in het gebied na de ingrepen. Maar gevreesd moet worden dat die rust niet meer terugkeert.

Als de machines hun werk gedaan hebben, zo van pakweg 2010 tot 2015, heeft het gebied een metamorfose ondergaan. Maar het zal nog altijd een gebied zijn met natuurschoon, met een natuur waarin de mens graag vertoeft en recreëert.
De afgelopen tien jaar hebben de bewoners al beduidend meer recreanten in het gebied gekregen. En die groei zal na de herinrichting van zowel de kleine als de grote Noordwaard nog verder toenemen. Nog meer mensen zullen straks willen genieten van het natuurschoon. Willen wandelen, varen en fietsen in het weidse gebied. De roep om rust van de bewoners zal dus tevergeefs zijn. Ook zij zullen moeten aanvaarden dat ook anderen van de natuur in de Biesbosch willen genieten. Want die Biesbosch is van ons allemaal.

Reageer op dit artikel

Tekst Hannie Visser - Kieboom.
Foto's Boven Spieringpolder
© HenkvandeGraaf/www.stockburo.nl

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2007 © Biesbosch.nu