Biesbosch.nu

Magazine mei/juni 2006

Bovenkant Biesboschmagazine. Copyright HenkvandeGraaf/www.stockburo.nl

Terug naar inhoudsopgave

Fluitenkruid. Copyright Jacques van der Neut.Hollands kant
     bloeit uitbundig
               
Jacques van der Neut

S
ommige wilde planten doen mij aan mijn schooljeugd denken.
Zo probeerden we in één keer de vruchtpluizen van een uitgebloeide Paardenbloem te blazen.
Ook bestookten we elkaar toen met de stekelige vruchten van de Klis. Het was daarna weer een hele toer om al dat spul uit je kleren of haren te peuteren. Enkele jongens waren zeer bedreven in het snijden van fluitjes uit stengeldelen van het Fluitenkruid. Het Fluitenkruid bloeit in ons land nog overdadig, maar het snijden van fluitjes is inmiddels in vergetelheid geraakt.

Uitbundig wit
Fluitenkruid. JohnvandenHeuvel/www.stockburo.nlHollands kant” bloeit niet alleen in natuurgebieden zoals De Biesbosch. Ook in Dordrecht kleuren de diverse dijken en wegbermen in mei uitbundig wit. Ga maar eens kijken bij de Vissersdijk, Wieldrechtse Zeedijk, Reeweg Oost of de Noordendijk. Het wandelpad over de Koeiendijk in Dubbeldam is geflankeerd door een witte bloemenzee. Heerlijk om langs te lopen en dan die typische lucht van bloeiend Fluitenkruid op te snuiven. Fluitenkruid behoort tot de schermbloemfamilie, een familie met bijna drieduizend soorten. In Nederland zijn ongeveer vijfenveertig soorten inheems. Tuinpeterselie, Maggiplant, Venkel en Kervel gebruiken we als keukenkruiden. Niet alle schermbloemige zijn eetbaar. De Gevlekte scheerling zou ik met rust laten. Deze forse plant is namelijk dodelijk giftig. Socrates vormt  het ‘levende’ bewijs. Omdat deze Griekse wijsgeer niet in staatsgoden geloofde en “dus een zeer verderfelijke invloed had op de jeugd” werd hij veroordeeld tot de gifbeker. In die gifbeker zat de fijngemalen wortelstok van… Waterscheerling. Schermbloemige worden door drommen, weinig gespecialiseerde insecten bezocht. De nectar is makkelijk te bemachtigen.

Insecten op Berenklauw. ArieKraak/www.stockburo.nlOp de bloemschermen van Berenklauw zijn bijvoorbeeld meer dan honderdzestig soorten insecten aangetroffen. Griendwerkers noemden het Fluitenkruid, omdat dat spul ook wemelt van de insecten, “luizenblommen”. Er zijn meer van zulke namen in omloop. Wat dacht u van “hardijzer” (Zuring) of “walschot” (Bitterzoet)? Lisdodde of rietsigaren werden ook wel “pielepoten”, “koelemeiers” of “ruggenkrabbers” genoemd. 

Bemesting
Fluitenkruid groeit op voedselrijke, vochthoudende bodem, vooral op klei. Bemesting is voor fluitenkruid geen probleem. Onder in de Biesbosch gevestigde kolonies van de Blauwe reiger staat meestal ook veel Fluitenkruid. Die statige vogels laten uit hun hoge nesten behoorlijk wat mestklodders naar beneden zeilen. Fluitenkruid vindt dat helemaal niet erg. Onder de kolonies lopende boswachters (soms) wel...


Tekst en bovenste foto, Jacques van der Neut, boswachter Staatsbosbeheer
Foto's
©  Arie Kraak en JohnvandenHeuvel/www.stockburo.nl

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar
2006 © Biesbosch.nu