Biesbosch.nu

Magazine mei/juni 2006

Bovenkant Biesboschmagazine. Copyright HenkvandeGraaf/www.stockburo.nl

Terug naar inhoudsopgave

Het kleine spul

Hoornaar. Copyrights DaanBruysters/www.stockburo.nlDe Hoornaar (Vespa crabro)
                         Jac. Blommaart

'Eén steek doodt een kind, twee steken doden een volwassene, drie steken doden een paard'.

Als hetgeen over hoornaars vaak wordt gezegd waar zou zijn, dan zouden er in 2005 in de Biesbosch meerdere doden zijn gevallen! Het stikte er van de hoornaarnesten!Heel uitzonderlijk, want de hoornaar is jarenlang zeldzaam geweest.
Staatsbosbeheer heeft vlak langs de paden veel nesten uitgeroeid omdat meerdere bezoekers werden gestoken.

De hoornaar is onze grootste wesp. De wesp op de rand van je limonadeglas is ongeveer 20 mm, de hoornaar meer dan 30 mm. Ze leven vooral van allerlei vliegende insecten, vooral van de familie tweevleugelige zoals zweefvliegen, dazen en horzels, maar ook bijen, wespen, sprinkhanen en zelfs libellen worden gegrepen.

Met de vangst gaat de hoornaar aan een achterpoot aan een takje hangen en “demonteert” de buit, zodat alleen het borststuk over blijft. Daarin zitten de meeste eiwitten, die van belang zijn als voedsel voor de larven. Dit alles was in oktober 2005 prachtig te zien op de bloesem van een reusachtige klimop bij boswachter Dirk Fey.

Hoornaar. Copyrights DaanBruysters/www.stockburo.nlHet nest zit meestal in een holle boom. De koningin, die op een beschut plekje heeft overwinterd, bouwt een kleine, horizontale raat met een tiental cellen, waarin ze een eitje legt. De koningin zelf moet dan op jacht om de uitgekomen larfjes te voeren.
De later uitgekomen werksters nemen die taak over.

In het najaar sterft het hele nest uit, behalve de jonge koninginnen die op een  beschut plekje overwinteren. In hoornaarnesten tref je vaak, ook in de Biesbosch, een kever aan die helemaal op hoornaars is gespecialiseerd.

Tekst Jac Blommaart
Foto's
© Daan Bruysters/www.stockburo.nl

 

Terug naar inhoudsopgave

 

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2006 © Biesbosch.nu