Biesbosch.nu

Nieuwsbrief mei 2004

Terug naar inhoudsopgave

Fragment uit prent uit 'Out Hollant' van Jacobus van Oudenhoven 1654, Gekulkte steur en elftBoter bij de vis

Ze zwemmen in rivierwater wat de vervelende eigenschap heeft dat je er weinig tot niets in ziet. 
Onder water blijkt het pikdonker wat ook al niet erg helpt en eenmaal boven water hebben ze, behalve in gebakken vorm, de laagst haalbare aaibaarheidsfactor denkbaar. Vissen; soms lijkt het wel of we van dode vis alleen maar willen eten en van levende vis niets willen weten. Hoe kan dat?

Onder water gebeuren dingen waar de actiescènes van terminator Arnold Schwarzenegger bij verbleken en een aanval van een snoek van twee meter op een kleinere soortgenoot geeft zeker zoveel spektakel als een jachtluipaard die een antilope verschalkt. Er bestaan alleen nauwelijks beelden van. 

     over hoe een heel 'koningshuis' 
                           vakkundig werd opgeruimd


Uit; De zalmvissers van De Biesbosch, P.J.M. Martens, Binnenvisserijwet 1912.Zo hebben er in De Biesbosch een aantal niet mis te verstane 'edele' vissoorten rondgezwommen. Met name het koningstrio zalm, steur en elft aangevuld met de lakeien houting, fint en prik hebben een roemrucht verleden. Helaas is deze hele 'koninklijke familie' begin vorige eeuw vakkundig 'opgeruimd'. Wat rest zijn naast oude legenden het tragische verhaal van hun ondergang. Niet altijd de leukste verhalen maar ze lezen wel 'lekker weg'. In vijf artikelen zullen wij trachten deze verhalen weer boven water te halen en daarnaast aan te tonen dat met het uitsterven van deze vissoorten er een biologische en culturele kaalslag plaats heeft gevonden. Een kaalslag die ook nu nog plaatsvindt op andere soorten.

                              een licht gevoel van schaamte als ze 
               de steurhaak in de vis hadden gejaagd


Oude vissers willen nog wel eens met ontzag over de voormalige vissoorten spreken. 
Neem de steur. Zijn enorme lengte en bizarre uiterlijk geeft de steur iets magisch. 
Uitgerust met beenplaten in plaats van schubben zwemt de prehistorische vis al een paar miljoen jaar rond. Ze stamt dus uit een tijd ver voor de mens uit een ei kwam kruipen laat staan door een boom slingerde. Daarnaast hebben de vissers geweten dat een steur meer dan 100 jaar oud kon worden. Sommige vissers kregen dan ook een licht gevoel van schaamte als ze de steurhaak in de majestueuze vis hadden gejaagd.

Snoek met duiker, copyright Ron OffermansEr zijn inmiddels miljoenen euro's geïnvesteerd in een poging om een aantal vissoorten weer terug te krijgen in onze rivieren. Voorlopig hoop ik echter dat de 'koninklijke familie' nog even weg blijft. Zolang er op spiering en paling in het IJsselmeer wordt jacht gemaakt alsof het gaat om muggen in een slaapvertrek en er van de duizend glasaaltjes nog maar één aankomt in de Sarragossazee om te paaien, kunnen ze maar beter wegblijven. Zelfs de fel bejaagde muskusrat heeft betere overlevingskansen. Het gaat zo dramatisch slecht met de paling in het IJsselmeer dat de slogan aan de viskraam 'koop hier echte IJsselmeerpaling' vervangen kan worden door 'koop snel nog echte IJsselmeerpaling, want op is op'.

                                    of u echt niet zonder 
                          een palinkje kunt?

Visserij op het Hollands Diep, Copyright Biesboschmuseum.Rapporten over overbevissing zijn er genoeg geschreven maar adviezen om ergens langere tijd vanaf te blijven zetten beleidsmakers zelden om in daden. Het is pappen en nathouden. Hierdoor worden vissoorten in dusdanige aantallen weggevangen dat de soort nog net in stand blijft. Hierover voeren vissers, biologen en Europese politici eindeloze discussies met als inzet 'De kritische voorzorgniveaus' van de verschillende soorten. Ondertussen wordt er gewoon doorgevist. Zelfs als de maatregelen voor de terugkeer van de zalm in de Rijn succesvol zullen zijn blijft er in deze tijdsgeest van 'kwantiteit voor kwaliteit' de kans bestaan dat er toch weer op gevist zal gaan worden. Uiteraard tot een aanvaardbaar niveau zullen wederom de vissers in koor zingen. Blijkbaar mag er nergens enige overdaad zijn zonder dat de mens het nodig vindt om het meteen aan te pakken. Waarom kunnen we de vissers niet fatsoenlijk uitkopen, de stroperij hard aanpakken en een poosje afblijven van bedreigde vissoorten of kunt u echt niet zonder een palinkje?

                         de kapitaalkrachtige Hollander

Het verdwijnen van steur en zalm uit onze rivieren had 70 jaar geleden al moeten leiden tot grootschalige beschermingsmaatregelen voor de andere soorten. Gezien het feit dat nu de paling en spiering worden bedreigd, geeft aan dat we nog geen stap verder zijn. We hebben blijkbaar een slecht collectief geheugen. Misschien moeten we een dodenherdenking voor diersoorten invoeren? Een dag, inclusief optochten en spandoeken met leuzen als 'Dit mag nooit meer gebeuren' waarbij we stilstaan bij uitgestorven soorten om zo de lessen uit het verleden levendig te houden.

Paling, copyright Ron Offermans.Wij kennen in dit land een grote welvaart en het zou waarachtig een schande zijn als we opnieuw vissoorten geruisloos laten verdwijnen. Als we niet snel boter bij de vis doen zal de volgende generatie het moeten doen met dit soort schamele artikeltjes over vissoorten van weleer. De huidige stropers en vissers zullen hiervoor het visserslatijn leveren zoals hun grootvaders dat een eeuw geleden voor de steur en de zalm deden. 

De paling en de spiering zullen we tegen die tijd wel invliegen vanuit 'Kuala Lumpur' want daar hebben ze er nog een paar 'teveel' rondzwemmen zodat u, als kapitaalkrachtige Hollander er geen visje minder om hoeft te eten.

Tekst: Henk van de Graaf
Foto's vissen: Ron Offermans, www.digischool.nl.
Foto vissers: Biesboschmuseum

Prent: fragment uit 'Out Hollant van Jacobs van Oudenhoven (1654) waarop een visser staat afgebeeld. Aan de boot hangt een gekulkte steur.
Tekening vissen:
(Binnenvisserijwet 1912).

Bronnen: 
'De zalmvissers van De Biesbosch', P.J.M. Martens.
'Hardinxveld en de riviervisserij', J. M. De jong.
'Riviervissers en boten', P. Verhagen.
'Het laatste palingmaa'l en 'De aal wordt onbetaalbaar' door Jeroen Trommelen, Volkskrant april 2004.


© www.biesbosch.nu
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder de toestemming van
www.biesbosch.nu

Copyright www.stockburo.nl