Biesbosch.nu

Magazine maart 2011

Copyrights Jacques van der Neut.
 

Terug naar inhoudsopgave

Toon de Waterman  
Hannie Visser-Kieboom

Copyrights via Hist. ver. Werkendam.Terwijl door de eeuwen heen de Biesbosch alleen maar lijkt te tobben met teveel water, was er in de tweede helft van de twintigste eeuw toch een periode van watertekort. Drinkwater wel te verstaan. Terwijl in het dorp Werkendam de waterleiding wordt aan gelegd in de eerste helft van de twintigste eeuw, moeten Biesboschbewoners wachten tot de jaren zeventig. Terwijl ze in de eeuwen daarvoor het water uit de killen en kreken gebruiken als drinkwater, kan dat na de ramp van 1953 niet meer. Door de vele verdronken kadavers raken de waterputten na de ramp zo ernstig vervuild, dat gebruik als drinkwater niet meer verantwoord is. Aanvankelijk schiet het leger te hulp om de Biesboschbewoners van schoon drinkwater te voorzien, maar in april 1953 wordt die taak overgedragen aan transportbedrijf De Waal aan de Biesboschhaven in Werkendam.

Copyrights via Hist. ver. Werkendam.Vaste chauffeur voor het watertransport wordt Toon voor den Dag (1919-2001), geboren en getogen in de Biesbosch. Dagelijks rijdt hij vanuit Werkendam de Biesbosch in om bij 65 drinkwaterpunten schoon drinkwater te leveren met zijn tankwagen van 6500 liter. Grootste klant is het restaurant de Brabantse Biesbosch, ieder weekend gebruiken ze 18.000 liter water. Speciaal voor deze klant rijdt de eigenaar van het transportbedrijf De Waal dan ook iedere zondagmorgen de Biesbosch in met zijn tankwagen. Overigens betekent de dagelijkse drinkwateraanvoer niet, dat er niet zuinig wordt omgesprongen met het water.
Een Biesbosch boerin: “Het water waarin de aardappelen gewassen worden, gooi je niet zomaar weg, dat laat ik staan voor de mannen die er hun handen in schoonmaken als ze van het veld komen”. 
Iedere Biesboschbewoner wil het kostbare drinkwater alleen gebruiken voor het koken van maaltijden en als drinkwater.

Copyrights via Hist. ver. Werkendam.Het dagelijkse transport van het drinkwater is overigens niet altijd eenvoudig, zo vertelt ‘Toon de Waterman’. “Het is allemaal prachtig bij mooi weer, maar wat denk je van sneeuw, mist en ijzel op deze weggetjes?” Dan belandt de tankwagen dus weleens onderaan de dijk.
In 1971 wordt het werk van Toon minder, door de aanleg van de waterleiding. Er blijven dan nog vijftien panden over die niet op de waterleiding worden aangesloten. Één van die panden is in die tijd het restaurant de Brabantse Biesbosch. Eigenaresse Bets Meulenberg-Kodde is er hevig verontwaardigd over. Zeker omdat in de Biesbosch de spaarbekkens worden aangelegd om Rotterdam en omstreken van drinkwater te voorzien. “Wij offeren de Biesbosch op om Rotterdam aan water te helpen, waar men niets extra’s voor betaald, mogen wij daar dan wat voor terug krijgen”, zo stelt Bets Meulenberg-Kodde.

Copyrights via Hist. ver. Werkendam.De dank van de Biesboschbewoners voor de ‘waterservice’ is overigens groot. In oktober 1972 schrijft één van hen een brief aan transportbedrijf De Waal. “Wij willen u en al uw medewerkers van de watervoorziening hartelijk danken voor de voortreffelijke waterservice en de fijne manier van vriendschap en hulp die wij steeds van u hebben ondervonden. Nooit hebben wij tevergeefs een beroep op U gedaan als wij eens in nood zaten”, zo schrijft J. Ames.

Bron: Tijdschrift Beroepsvervoer, officieel orgaan van de N.O.B. wegtransport,
1 november 1972.

Hannie Visser - Kieboom
Reageer op dit artikel

 

Biesbosch.nu in samenwerking met:

 De vereniging werkt aan onderzoek en behoud van historisch erfgoed en het bevorderen van belangstelling voor historische onderwerpen.
www.historiewerkendam.nl

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2011 © Biesbosch.nu