Biesbosch.nu

Magazine maart 2011

Terug naar inhoudsopgave


Beverburcht in het Wantijpark  
 
Jacques van der Neut

 


H
et aantal beverburchten in De Biesbosch neemt gestaag toe. Alleen al langs het Wantij en verder naar het oosten, langs de Kikvorschkil en de Zoetemelkskil, liggen 23 van die bouwsels.

Medewerkers van de Stichting Natuur- en Vogelwacht Dordrecht vonden recent een burcht in het Wantijpark, op nog geen 30 meter afstand van de woningen in Plan Tij. Pal naast een woning kortwiekte een bever nota bene een plantsoentje. Bewoners kunnen daar dus vanuit de achtertuin het doen en laten van bevers bekijken.      

Beverparadijs
De eerste burcht in het Wantijpark was slechts een kwestie van tijd. In en rond het stadspark zijn immers al de nodige vraatsporen gevonden. Dat bevers zich in de nabijheid van bebouwing vestigen is voor ons land overigens geen nieuw gegeven. Zo huizen de forse knaagdieren bijvoorbeeld ook in jachthavens en woonwijken in Almere. Bewoners zijn er mee in hun nopjes. Van 1988 tot en met 1992 heeft Staatsbosbeheer 42 bevers in De Biesbosch uitgezet. Inmiddels is de bever in dit waterrijke beverparadijs niet meer weg te denken.

Beverburcht in Wantijpark. Copyright Jacques van der Neut.

'Mensenhuizen' en 'Beverhuizen' naderen elkaar in het Wantijpark in Dordrecht
Jacques van der Neut

Om de vijf jaar brengen medewerkers van het Staatsbosbeheer de beverburchten in De Biesbosch in kaart. Uiteraard verrichten talloze vrijwilligers en rattenvangers daarbij de nodige hand en spandiensten. De laatste gegevens dateren uit eind 2007, begin 2008. De volgende inventarisatie van de burchten staat op de rol voor eind 2012, begin 2013. Tegen die tijd zal het aantal burchten zeer waarschijnlijk ergens boven de 100 uitkomen.

Op allerlei manieren laten zij hun sporen, zoals glijbanen, vraat en burchten in het gebied achter. Door bladdragende bomen en struiken zijn burchten in de zomer nagenoeg onvindbaar. Najaar en winter bieden de beste kansen om zon imposant onderkomen in de Biesbosch te vinden.
Een burcht die al lang in gebruik is kan een meter of vier, vijf lang worden en soms wel twee meter hoog. In de herfst lappen de bevers hun burchten op. Rond de burcht zijn dan talrijke sporen te vinden van gesjouw met modder. Met die aangevoerde drab smeren de bevers de kieren en gaten dicht. Bij het in elkaar flansen van zon burcht gebruiken de dieren soms ook eigentijdse 'bouwmaterialen' zoals plastic flessen, houten kratten en rubberen matten.
 

Bever. Copyright Jacques van der Neut.

Bevers maken vaak gebruik van glijbanen om te water te gaan.
Jacques van der Neut

Reageer op dit artikel of Ga naar de weblog van Jacques

Tekst en foto's: Jacques van der Neut, boswachter Staatsbosbeheer.

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar
2011 Biesbosch.nu