Biesbosch.nu

Magazine maart 2011

Copyrights Jacques van der Neut.
 

Terug naar inhoudsopgave

Column
Historische waarde of waardeloze historie
   Henk van de Graaf
 

Copyright Henk van de Graaf.Onlangs was ik te gast in een museum waar men de angst uitsprak dat de moeite die ze deden om relevante  informatie te archiveren zinloos zou zijn.
'Over 20 jaar kijkt er niemand meer naar' zo was de stelling. 'De huidige oudere generatie die nog interesse heeft in geschiedenis is dan dood en begraven en de jeugd, ach die heeft toch niets meer met geschiedenis' was het argument.  

Dat is een treurige constatering omdat men met dit soort argumenten zijn doelstelling kan aanpassen van; 'bewaren voor de toekomst en de generaties na ons' tot 'opslag van tijdelijke aard, sluitingsdatum anno 2030'.

De angst van het museum dat ze opslaat voor een niet meer geïnteresseerde generatie deel ik niet. Misschien leven we in een tijdspanne waarin onder de bevolking geen wijdverspreide interesse is voor historie, hoewel er tekenen zijn dat  een groeiende groep mensen van middelbare leeftijd interesse toont in zijn eigen familiegeschiedenis.
Er zullen vanzelf weer perioden komen met generaties die cultuurgoed de aandacht geven die het verdient. En als je dan zoekt naar informatie uit het verleden zal het goede, oude archief één van de onmisbare bronnen blijven. Het is dan juist dat ene stukje papier wat om de één of andere reden door iemand bewaard en gearchiveerd is, die je weer vooruit helpt in je onderzoek.

Ik geef u een voorbeeld uit mijn eigen lopende onderzoek. Harmen Vinck van Brandenburg leefde in het eerste deel van de 15de eeuw en was ondermeer ambachtsheer van Alblasserdam, dijkgraaf van de Grote Waard en de Riederwaard en rentmeester van Zuid-Holland. Voor mijn onderzoek struinde ik het archief van Dordrecht af op zoek naar zijn sporen en stuitte op een geweldig kleinood.
Zwaar beschadigd door (waarschijnlijk) de grote stadsbrand van 1457 is dit onaanzienlijke stukje tekst bewaard gebleven. We weten hierdoor nu dat Janne Jans Cupers, weduwe op 9 november 1308 een erf verkocht heeft aan Harmen Vinken den ouden (waarschijnlijk een voorvader van Harmen Vinck van Brandenburg).

Copyright Erfgoed Diep, Dordrecht. Foto Henk van de Graaf.

Het door brand aangetaste en wonderbaarlijk bewaard gebleven stukje tekst uit 1308 met daarin een flard uit het leven van twee mensen. Erfgoedcentrum Diep archief 1/619 regest 136.
Foto Henk van de Graaf.

Het geeft aanvullende informatie voor het onderzoek naar een, voor onze omgeving zo belangrijk historisch persoon als deze Harmen Vinck van Brandenburg. Ik hoop hem binnenkort in een artikel weer 'nieuw leven' in te blazen.  

Het belang van historie als bindmiddel in de samenleving is lang onderschat. Het massaal slopen van historisch erfgoed is daar mede debet aan. Ik durf de stelling aan dat een dorp als Zwijndrecht, waar de slopershamer en bouwlust niets ontziend is geweest en lege, kale dijken, een armzalig centrum en een snelweg dwars door het dorp heeft opgeleverd, een stad zonder ziel heeft achtergelaten. Ik zie in Zwijndrecht dan ook weinig bindende elementen die voortkomen uit aandacht voor het verleden. Dat is een historische, gemiste kans want als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je toekomst ligt.

In Alblasserdam, Sliedrecht (Baggermuseum), Werkendam (Biesboschmuseum) doen ze dat beter, met eigen musea en/of actieve historische verenigingen die naar buiten treden. Papendrecht komt er vooralsnog bekaaid vanaf en (op wat activiteiten vanuit het gemeenthuis na) hangt ze een beetje te bungelen onder de Historische Vereniging West-Alblasserwaard.
Dordrecht is een geval apart omdat je daar eigenlijk, bij een bezoek aan de oude stad al in een museum rondwandelt. Maar ook daar kan het beter. Misschien dat de 'nieuwe bezems' schoonvegen en het met de verbouwing van het Hof weer een beetje begint te bruisen.

Ook in onze tijd is het belang van geschiedenis onderschat. Zonder kennis van de geschiedenis van je dorp, wijk, straat of eigen afkomst sta je in los zand. Als je weet waar je vandaan komt, hoe de leefomgeving om je heen is ontstaan ga je er anders mee om. Met andere woorden; als je weet waar je wortels liggen sta je als individu steviger met beide voeten in de klei en dus ook steviger in de samenleving.

Ik roep gemeenten en historische verenigingen en zeker ook de locale en regionale media op meer naar buiten te treden en de inwoners meer bewust te maken van haar eigen geschiedenis. Het is één van de bindmiddelen die samenleven met respect voor anderen en je omgeving bevorderd. Een krachtig middel om jong en oud te verbinden vanuit het verleden, naar het heden, de toekomst in.

Ik nodig hierbij de lezer uit om op zoek te gaan naar de historie van je directe leefomgeving, regio of eigen familiegeschiedenis. Het is niet saai, er gaat een wereld voor je open.
Ga eens kijken in het onuitputtelijke archief in het erfgoedcentrum Diep in Dordrecht en verwonder je over de schoonheid van manuscriptkaarten, oude charters met prachtige zegels of foto's uit de tijd van je jeugd.

Bezoek de tentoonstelling 'Riddersporen' (van 29 januari t/m 26 juni 2011) in het Hof in Dordrecht over het oudste gebouw van Dordrecht; het Huis te Merwede, die onverwoestbare steenklomp die alles en iedereen overleefde.

Het ligt er tenslotte allemaal niet voor niets want; 'als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naar toe gaat'.

Henk van de Graaf

Papendrecht, feb. 2011
 

Reageer op dit artikel
Tekst en foto
© Henk van de Graaf

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2011 © Biesbosch.nu