Biesbosch.nu

Magazine maart/april 2009

Terug naar inhoudsopgave

 

Bosgebied De Elzen
(van saai naar fraai!)
 
Jacques van der Neut

Gevelde populieren. Oude Veerweg Dordrecht. Copyright Henk van de Graaf.In de tweede helft van de jaren tachtig bestond het gebied rondom uitspanning
'De Viersprong' uit een kale landbouwpolder waar suikerbieten en graan werden geoogst. Sindsdien is dit landbouwgebied door aanplant veranderd in een natuur- en recreatiegebied. Het bosgebied De Elzen werd er aangelegd, met kaarsrechte paden.
Populieren stonden er als soldaten in een strak gelid. Onlangs is Staatsbosbeheer begonnen met werkzaamheden die van De Elzen een spannender gebied maken.
Van saai naar fraai.


Meer variatie
Langs de Oude Veerweg zijn de populieren, waarop een rode stip was aangebracht, inmiddels geveld. De in de bodem achterblijvende stobben zullen worden gefreesd. Als het gezaagde populierenhout is afgevoerd zijn de contouren van de aan te brengen bosranden goed zichtbaar. De kale strook wordt in het najaar van 2009 beplant met ruim 5500 struiken, waardoor er een natuurlijker overgang ontstaat van bos via struweel naar het wandelpad. Er komen soorten zoals: wilde appel, wilde peer, sleedoorn, meidoorn, egelantier, Gelderse roos, kardinaalsmuts en braam. Voortaan zal het beeld van bloesem in allerlei tinten het beeld bepalen.
Er komt dus  niet alleen meer variatie voor insecten (vlinders) en diverse soorten vogels, maar ook voor wandelaars!

Staatsbosbeheer doet niet alleen iets aan de bosranden, maar ook aan de wandelpaden. Voor de aanleg van het bosgebied De Elzen vond de ontwerper dat het open, strakke polderlandschap in De Elzen diende terug te komen. Vandaar dus al die strakke en kaarsrechte lijnen. Een doorn in het oog overigens van veel bezoekers. Staatsbosbeheer wil door aanplant en het aanleggen van nieuwe (slingerende) paden de huidige, strakke lijnen van de wandelpaden laten vervagen. Na de bosranden en de paden zullen ook de oevers van de watergangen worden verbeterd. Thans zijn die op bepaalde locaties steil, maar zullen in de komende tijd worden afgevlakt, waardoor en betere mogelijkheden ontstaan voor de vestiging van riet en andere planten.
In De Elzen komt tevens een speelbos voor kinderen. Ravotten, spelen en kliederen met water zijn hier de toverwoorden. Het speelbos krijgt al vorm. Zo wordt de laatste hand gelegd aan een wilgenhouten tunnelstelsel (met een lengte van 90 meter) dat in een wilgenhouten wigwam samenkomt.

Speelbos in de Elzen. Copyright Jacques van der Neut.

Het speelbos in de Elzen
(Copyright Jacques van der Neut)

Nieuwe Dordtse Biesbosch
Natuurlijk genieten op het Eiland van Dordrecht. Nu en vooral in de toekomst.
Het Eiland van Dordrecht krijgt een uitzonderlijke fraaie samenhang tussen water, natuur en recreatie. Een groot deel van het gebied aan de zuidkant wordt een nieuw recreatie- en natuurgebied. Daarbinnen blijven twee landbouwgebieden behouden (polders De Biesbosch en Zuidpunt). Voor Dordtenaren betekent dit project niet alleen een groot natuur- en recreatiegebied in de achtertuin, maar ook vormt het een belangrijke verbinding tussen de drie bestaande deelgebieden van de Biesbosch.

In totaal gaat het om zon 400 hectare nieuw recreatiegebied en 400 hectare nieuwe natuur. Het project Nieuwe Dordtse Biesbosch (voorheen ook wel bekend als het Strategisch Groen Project Eiland van Dordrecht) brengt vooral recreatie dichter bij de stad. Bij de uitvoering van deze plannen werken de gemeente Dordrecht, het waterschap de Hollandse Delta en het Staatsbosbeheer intensief samen.


Tekst en foto's: Jacques van der Neut, boswachter Staatsbosbeheer.

Reageer op dit artikel

.

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar
2009 Biesbosch.nu