Biesbosch.nu

Magazine maart/april 2009

Copyright Nationaal Archief.
 

Terug naar inhoudsopgave

De geschiedenis van de
     
Sliedrechtse Biesbosch (proloog)
Door Cees van der Esch

Amateurarcheoloog Cees van der Esch wroet al sinds zijn jeugd in de bodem op zoek naar sporen uit het verleden. Het Eiland van Dordrecht en in het bijzonder de Sliedrechtse Biesbosch hebben hierbij zijn speciale aandacht. Zijn interesse resulteerde in een aantal  opgravingen en artikelen die een indruk geven over de ontstaansgeschiedenis van dit gebied.

Jarenlang deed hij hiervan verslag in het tijdschrift 'Westerheem' van de landelijke vereniging van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, en het regionale kwartaalblad 'Grondig Bekeken' van de afdeling Lek-en Merwestreek.

Cees van der Esch. Copyright Henk van de Graaf.

In samenwerking met Biesbosch.nu gaan we een deel van zijn werk opnieuw publiceren. Hierdoor krijgt u een prachtig inkijkje in de ontstaansgeschiedenis van de Sliedrechtse Biesbosch; een gebied vol tegenstrijdigheden en met een niet mis te verstane historie.

Copyright Nationaal Archief.

Op oude kaarten staat vaak een schat aan informatie. 16de eeuwse kaart van Houwenighen en Kort- en Lang Ambacht gelegen langs de zuidoever van de Beneden Merwede.
Sliedrechtse Biesbosch.
Copyright Nationaal Archief

In deze nieuwe serie gaan we uit van de informatie die Cees van der Esch al eerder publiceerde over het gebied en waar zijn specifieke aandacht naar uitging.
Het betreft dan met name het gebied aan de Beneden Merwede tussen Dordrecht en Werkendam ter hoogte van het voormalige dorpje Houweninghen, de huidige polders Ruigten bezuiden de Perenboom en de polders Kort- en Lang Ambacht.
 
Omdat er momenteel meer onderzoek wordt gedaan naar dit (en andere) gebieden in de Sliedrechtse Biesbosch hopen we de artikelen van Cees in de loop van dit jaar aan te kunnen vullen met nieuwe informatie.

Wordt vervolgd!

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2009 Biesbosch.nu