Biesbosch.nu

Magazine maart/april 2008


 

Terug naar inhoudsopgave


Verkeersbrug (N3) over het Wantij. Copyright HenkvandeGraaf/www.stockburo.nl
Verkeersbrug (N3) over het Wantij
foto's HenkvandeGraaf/www.stockburo.nl
 

Persbericht Stichting Het Wantij


Brug over de Vlij
(Gemeenteraad Dordrecht weer misleid door College B&W)
 

Houtje touwtje. Copyright HenkvandeGraaf/www.stockburo.nl

Er komt maar geen eind aan het verhaal met de brug over de monding van de Vlij naar het Wantijpark, waarmee het einde wordt ingeluid van een prachtig stukje Biesbosch vlakbij de bebouwde kom.
Na de uitspraak van de Raad van State van 12 december 2007 waarmee de bouwvergunning werd vernietigd heeft het College al direct laten weten toch door te willen gaan.
Het College wil daartoe twee artikel 19 lid 1 WRO procedures beginnen en heeft ook direct allerlei stappen gezet zelfs voordat de gemeenteraad hierover zn oordeel had gegeven! Dit ondanks het al ontstane verlies van 800.000,=. Als men doorgaat op deze weg is er het risico voor een nog veel groter verlies waarvan de belastingbetaler de dupe is. Hoewel alle argumenten voor de aanleg van deze verbinding volledig zijn verdampt, wil het College slechts om prestige redenen niet stoppen. Het herhaaldelijke verzoek van de Stichting Het Wantij ondersteund door meerdere organisaties, om te overleggen, werd steeds afgewezen, met alle gevolgen van dien.

Eenzelfde drama begint zich af te tekenen bij het protest van bewoners tegen de tweede brug naar het Wantijpark vanaf Plan Tij. Ook daar wil de gemeente Dordrecht een kolossale brug bouwen die funeste invloed zal hebben op de ook daar rijkelijk aanwezige natuurwaarden.

De zitting van de raadscommissie van 4 maart j.l. over de brug was weinig verheffend; de raadsleden gedroegen zich opnieuw als schoothondjes van B&W: integriteit is daarbij geen issue. Het lijkt wel of men graag wordt misleid. Steeds weer blijkt er slechts n politieke partij te zijn die werkelijk kritisch durft te zijn en oppositie voert: Beter voor Dordt.

Zoals bekend heeft de Stichting Het Wantij de bouw van de brug al meerdere malen weten stil te leggen door Ministerie van LNV, Milieupolitie, Rechtbank Middelburg en nu in hoger beroep door de Raad van State.
Dit heeft ertoe geleid dat afgelopen dinsdag voor de derde keer een belangrijke beslissing moest worden voorbereid door de raad.
Vooraf was door de Stichting een brief met een puntige samenvatting aan de raadsleden gestuurd en werd voorafgaand aan de zitting een toespraak gehouden, zie site: www.hetwantij.com.

Kern van de zaak is dat de Stichting, van verschillende instanties steeds meer gelijk blijkt te krijgen vanwege de feiten die zij naar voren brengt. Daarmee worden de vele wetsovertredingen, misleidingen en andere onjuiste informatievoorziening door het College van B&W herhaaldelijk blootgelegd. Een ultiem voorbeeld van misleiding door het College vond plaats in de raadszitting van oktober 2006. De Dordtse Rekenkamer heeft deze zaak nu in onderzoek.

Maar ook nu weer, in de zitting van 4 maart 2008, heeft het College de raad via misleiding achter zich gekregen.
Zo wilde het College zich verschuilen achter richtlijnen van het NIROV. Bij navraag bleek deze organisatie in het geheel geen richtlijnen uit te geven.
Verdere onjuiste voorlichting betrof de bewering van B&W dat zij niet had kunnen weten dat de brug niet in het bestemmingsplan paste. Uit een document van Beter voor Dordt bleek dat het College al in september 2005, dus voordat de bouwvergunning werd verleend op de hoogte was van het feit dat de brug te hoog was!

De Stichting heeft inmiddels ook laten zien dat de foto van de brug die het College in oktober 2006 uit de hoge hoed toverde misleidend was: enkele maatjes te klein! Er is inmiddels door de Stichting een wel realistisch beeld gemaakt, zie de site: www.hetwantij.com.

De Raad, behalve de fractie van Beter voor Dordt, ging zodoende volledig akkoord met het voorstel van het College. Ondanks herhaalde waarschuwingen en informatie van de Stichting Het Wantij, blijft de Raad op deze manier medeplichtig aan een gebrek aan integriteit.

Op 11 maart zou het besluit als een hamerstuk bekrachtigd worden, maar gezien de ernstige nieuwe feiten zal dat niet zonder slag of stoot mogen gebeuren.

Contact secretaris C. Goosen: 078 - 614 61 24 of 06 - 36 16 55 37.

Stichting Het Wantij, Plein 1940-1945 nr. 53, 3313 CV Dordrecht.
www.hetwantij.com Tel: 078 - 614 61 24
email: hetwantij@hotmail.com

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2008 Biesbosch.nu