Biesbosch.nu

Magazine maart / april  2007

Terug naar inhoudsopgave

Brandgans. Copyright HansGebuis/www.stockburo.nlBrandganzen;
van bontgekleurde nomaden naar broedvogels
         
   
Jacques van der Neut
 

In het Haringvlietgebied pleisteren ’s winters tienduizenden brandganzen. Voorheen kwamen ze er uitsluitend om te overwinteren. Tegenwoordig broedt de fraai zwart-wit getekende brandgans op de Slijkplaat (tegenover Hellevoetsluis) en in het Krammer-Volkerak. 

Natuurbeschermingswet
In strenge winters (weet u wel…) loopt het aantal brandganzen rond het Haringvliet op tot 50.000 – 60.000 exemplaren. Het illustreert heel duidelijk het belang van het gebied voor de brandgans.

Sinds de afsluiting van het Haringvliet in november 1970 is het getijdenverschil van ongeveer twee meter weggevallen. De vele zand- en slikplaten zijn voor het merendeel permanent onder water verdwenen. De grasgorzen (zo heten hier de buitendijkse graslanden) werden bij beschikking van 2 november 1971 krachtens de Natuurbeschermingswet tot Beschermd Natuurmonument aangewezen. Men vreesde namelijk dat de boeren deze graslanden zouden omvormen van grasgors naar bouwland. Thans vallen alle slikken, riet- en grasgorzen onder de werking van de Natuurbeschermingswet. De grasgorzen vormen een uitstekend terrein voor de brandgans. Door de opvallende zwart-wit tekening is verwarring met andere soorten uitgesloten.

Brandgans. Copyright HansGebuis/www.stockburo.nl

Brandganzen. © HansGebuis/www.stockburo.nl

Arctische gebieden
Brandganzen broeden normaliter in arctische gebieden (Nova Zembla, Groenland en Spitsbergen). De fraaie vogels broeden daar op steile rotskliffen. Op dergelijke plaatsen zijn zij nagenoeg onbereikbaar voor predatoren zoals de poolvos.
Hoe donsjongen zo’n torenhoog nest verlaten blijft altijd de brandende vraag. Die piepjonge dingen presteren het onmogelijke. Ze springen gewoon naar beneden. Filmopnamen van zulke dodensprongen zijn verwerkt in ‘The kingdom of the Icebear’, een indrukwekkende documentaire van de BBC. Soms zijn de broedgebieden als de ganzen aankomen nog geheel met sneeuw bedekt. In zo’n geval spelen de in de winterkwartieren opgebouwde vetreserves een belangrijke rol. Als ongunstige broedomstandigheden lang aanhouden, bestaat de kans dat er niet wordt gebroed.

Sinds de jaren zestig is de populatie echter vertienvoudigd en overwinteren er ruim 400.000 brandganzen op het Europese vasteland, vooral in de Nederlandse kustgebieden.

Nederlandse populatie
Brandgans. Copyright HansGebuis/www.stockburo.nlDe spectaculaire toename van de aantallen is hand in hand gegaan met een uitbreiding van het broedareaal. Naast de broedgebieden in Noord-Rusland broeden brandganzen sinds 1971 in het Oostzeegebied en sinds 1982 ook in Nederland. In 2005 telde de Nederlandse populatie, waarvan het zwaartepunt in het noordelijk Deltagebied ligt, al bijna 6.000 broedparen. In elk van de drie populaties worden de brandganzen op de voet gevolgd door kleurringprogramma’s.
Doel van dit onderzoek is de verschillen in timing van het broedseizoen en trekstrategieën tussen de populaties vast te leggen en te verklaren. Het begrijpen van het aanpassingsvermogen van dieren kan een zinvolle bijdrage leveren aan het onderzoek naar de mogelijke gevolgen van klimaatsverandering. Aflezingen van gekleurringde vogels kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan het onderzoek.

Bron: SOVON Vogelonderzoek Nederland
Adres voor doorgeven van aflezingen: www.geese.org


Reageer op dit artikel


Tekst: Jacques van der Neut, boswachter Staatsbosbeheer
.
Foto's HansGebuis/www.stockburo.nl
 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar
2007 © Biesbosch.nu