Biesbosch.nu

Magazine maart / april 2007


 

Terug naar inhoudsopgave


Oeverzwaluwwand. Copyrights Janneke van der Meer
Oeverwand met broedende oeverzwaluwen april 2006

Oeverzwaluwwand. Copyrights Janneke van der Meer
 

zelfde plek januari 2007
© foto's Janneke van der Meer


Oeverzwaluwwand afgegraven in Polder Maltha

Via de email bereikte ons het volgende bericht van Janneke van der Meer over het afgraven van een oeverwand waarin al een aantal jaren oeverzwaluwen broeden.

Geachte redactie,
Vandaag ben ik weer eens vogels gaan kijken in de Biesbosch. Ik ben geschrokken van wat ik zag: de oeverzwaluwenwand bij Maltha was helemaal weg! Nu weet ik wel dat er voor de nieuwe natuur allerlei dingen geregeld moeten worden, maar ik dacht (in mijn naļviteit) dat de oeverzwaluwenwand opgenomen zou worden in het nieuwe plan... Wisten jullie hiervan?
Met vriendelijke groet,
Janneke van der Meer

Wij hebben de vraag voorgelegd aan Staatsbosbeheer die in de persoon van Bart van Weel met het volgende antwoord kwam;

Beste Janneke,
Polder Maltha is na inrichting, 10 jaar geleden in eigendom en beheer gekomen bij het Staatsbosbeheer. Bij de oplevering heeft de aannemer, op speciaal verzoek van ons, aan de oostzijde van de kreek een hoge grondwal aangelegd met een steile oever aan de waterzijde. Deze speciaal voor de oeverzwaluwen aangelegde wal heeft de eerste jaren prima gefunctioneerd maar is de laatste 3 - 4 jaar in verval geraakt. De wal is tot die tijd, jaarlijks door mijzelf en soms in samenwerking met leden van VMB Hank-Dussen, steil gezet. Echter de laatste jaren niet meer in verband met het feit dat de wal aan de waterzijde geheel was ingezakt en er wel heel erg veel grond met de hand verzet moest worden (honderden m3). Deze wal is in de huidige situatie niet met een mobiele kraan bereikbaar.

We hadden echter een alternatief met het gronddepot ten noordwesten van de kreek (de oeverzwaluwenwal waar Janneke het over heeft). Dit gronddepot is eigendom van de aannemer die in het verleden Maltha heeft ingericht. 
De aannemer zou het depot afvoeren zodra hij voor de grond een bestemming kon vinden. In de tussenliggende tijd mocht Staatsbosbeheer hem jaarlijks steil zetten (met de hand of mechanisch) en zodoende jaarlijks voor een mooie kolonie oeverzwaluwen zorgen. De laatste 5 jaar hebben hier gemiddeld 200 tot 250 broedparen hun jongen groot weten te brengen.

Zoals Janneke heeft kunnen zien worden de oude afspraken op dit moment nagekomen, de aannemer heeft een bestemming gevonden voor de grond en is nu, buiten het broedseizoen, het gronddepot aan het afgraven en afvoeren. Helaas zal er komende zomer op deze plaats geen oeverzwaluwen kolonie meer aanwezig zijn omdat het depot mogelijk tot op het maaiveld wordt weggehaald.

Omdat wij niet willen dat de oeverzwaluw geen mogelijkheid tot broeden meer heeft, zijn wij naar de andere aannemer gestapt die op dit moment het nieuwe natuurontwikkelingsgebied aan het inrichten is. Aan hem hebben wij voorgelegd of het mogelijk is de eigenlijke oeverzwaluwenwal, aan de oostzijde van de kreek voor een mobiele kraan bereikbaar te maken. Dit wordt gedaan door in de tussenliggende sloot een dam te gooien zodat er altijd een kraan bij de wal kan komen. Met deze aannemer is ook afgesproken dat hij, voor het broedseizoen, de hele ingezakte wal weer op gaat halen en langs de waterkant weer steil gaat zetten.

Daarnaast heb ik gesproken met een terreinbeheerder van het waterwinbedrijf op de Petrusplaat die achter het museum ook een zanddepot hebben waar slechts een klein stukje steil staat. Hier hebben vorig jaar toch 25 paartjes gebroed.
Hij zal proberen de steile wand in de komende maanden wat groter te maken.

Als derde locatie is, in opdracht van mij, langs de oever van Gat van de Hil op de Jantjesplaat, over een lengte van 30 meter een oud dijklichaam steil gezet met een atlas kraan. Hopelijk weten de oeverzwaluwen ook deze steile kant komend broedseizoen te vinden.

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geļnformeerd, laat de zwaluwen over anderhalve į twee maand(en) maar komen. Wij zijn er klaar voor.

Bart Weel, Staatsbosbeheer

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2007 © Biesbosch.nu