Biesbosch.nu

Magazine februari 2014

Terug naar inhoudsopgave

Reigers in de Biesbosch
deel
5
: Purperreiger 
Alfons van Bokhorst

Een prachtige reiger die tot voor kort hier in de buurt vooral in de Zouweboezem bij Ameide te vinden was. De reiger broedt in kolonies in oud riet, in laag struweel en in moerasbos. Sinds een aantal jaren is Ardea purpurea weer als broedvogel te vinden in de Biesbosch.

De vogel is gemakkelijk te herkennen omdat hij slanker is dan de blauwe reiger, hij is ook ietsje kleiner. Van dichtbij zie je natuurlijk zijn prachtige paarse kleuren met de gele ogen en snavel.

Purperreiger. Copyright Alfons van Bokhorst

Purperreiger, Ardea purpurea
(Copyright Alfons van Bokhorst)

De soort laat zich gemakkelijk verstoren. Tot voor kort was de Zouweboezem een verzamelplaats van deze soort maar ook van vogelspotters en fotografen. Door het maaien van de voorste velden aan de weg heeft de kolonie zich de laatste jaren naar achteren verplaatst zodat zij weer in alle rust kan broeden zonder al die pottekijkers. Nederland is als broedplaats de meest noordelijke voor deze reigersoort. Na de broedtijd vertrekken de vogels meestal snel naar Afrika.

Koereiger. Copyright Alfons van Bokhorst.

Purperreiger, Ardea purpurea
(Copyright Alfons van Bokhorst)

 

In juni 2013 telde de vogelwerkgroep 11 nesten van de Purperreiger in het Aart Eloyenbos. Sinds 2007 worden de nesten van de broedende Purperreigers geteld; een flinke klus, omdat de nesten zich midden in een jong wilgenvloedbos op een eiland in polder bevinden. In linie zochten de tellers het broedeiland af. Ze vonden 11 nesten in verschillende stadia: één nest was bijna afgebouwd, terwijl op de meeste andere nesten al twee kleine jongen zaten. De kolonie blijkt redelijk stabiel te zijn: er worden altijd rond de tien nesten gevonden, met een uitschieter in het jaar 2010, toen er 18 nesten aanwezig waren.
(bron: vogelwerkgroep Biesbosch)

Koereiger. Copyright Jaques van der Neut.

Purperreiger, Ardea purpurea
(Copyright Alfons van Bokhorst)


Als fotograaf heb je meer kans de vogel te spotten in de Alblasserwaard dan in de Biesbosch. Aert Eloyenbos is moeilijk bereikbaar en gezien verstoring moet je dat als spotter of fotograaf ook niet willen. In de polders van de Alblasserwaard fourageren de dieren en zijn hier vooral op zoek naar kikkers, kevers, (woel) muis en rat. Maar ook een dikke vis gaat er vanzelfsprekend met liefde in. 

Meer info over en fotomateriaal van Alfons van Bokhorst vind je op: www.alfonsvanbokhorst.nl


Tekst: Alfons van Bokhorst
Reageer op dit artikel

.

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar
2014 © Biesbosch.nu