Biesbosch.nu

Magazine februari 2014


 

Terug naar inhoudsopgave

De ontmanteling van de boerderij
Steenen Muur    
 
Hannie Visser-Kieboom

Over de ontpoldering van de Noordwaard in de Biesbosch is al veel geschreven. Van emotioneel tot rationeel. Om droge voeten te houden elders wordt hier kostbaar boerenland opgeofferd, inclusief historisch erfgoed. In deze nieuwsbrief schreven we al eerder over het één voor één verdwijnen van de boerderijen van het Kroondomein in de Biesbosch.

In deze aflevering een relaas van de teloorgang van de boerderij op polder Steenen Muur aan de Nerzienweg. Een boerderij die al eerder rampen overleefde, zoals een brand in 1912 en later nog eens in 1938. Zelfs de watersnoodramp ging aan haar niet voorbij, maar de boerderij doorstond alle stormen. Het complex bestond niet alleen uit een boerderij, maar omvatte ook grote boerenschuren, een bijzondere aardappelopslagplaats en zelfs een rijtje arbeiderswoningen.

Sloop aardappel-opslagplaats.

Inmiddels zijn de aardappel-opslagplaats en één grote boerenschuur gesloopt. En in de voorbij week is begonnen met de sloop van het rijtje arbeiderswoningen.

Zoekend in het digitale krantenarchief van de Koninklijke bibliotheek http://kranten.delpher.nl dateert het oudste bericht van Steenenmuur uit 1851. Er is dan sprake van een eendenkooi nabij Steenenmuur. Of in die tijd al een woonhuis op die plek staat, wordt uit dat bericht niet duidelijk. Overigens zou de naam Steenenmuur verwijzen naar een oude muur die ooit in de nabijheid is gevonden. Het zou gaan om een muur van het klooster Eemsteijn, dat bij de Sint Elisabethsvloed in 1421 in de golven is verdwenen (wikipedia). L’historie c’est repete met de ontpoldering van de Noordwaard, opnieuw wijkt bebouwing voor het water.

In mei 1912 slaat het noodlot toe op de boerderij van polder Steenenmuur. Door blikseminslag brandt de schuur met een hooimijt geheel af. In een ander krantenbericht is nog sprake van 120 houtschelven die eveneens in vlammen opgaan. Bewoner van de boerderij is dan J. de Rover. Of de schuur snel herbouwd is en/of het woonhuis schade leed wordt niet vermeld. Maar in 1917 wordt een woonhuis met graanschuur gebouwd op de polder, de laagste inschrijver is P. Verdoorn uit De Werken voor een bedrag van f 48.730,-.

In de jaren dertig is de boerderij op Steenenmuur uitgegroeid tot een modern landbouwbedrijf. Tijdens de ledenvergadering van de Noord-Brabantse maatschappij van landbouw in juli 1936 wordt de boerderij bezocht tijdens een excursie. Bedrijfsleider is dan G.P. Kistemaker. In het verslag van de excursie wordt gesproken over ‘enorme bedrijfsgebouwen en moderne stallen’. Ruim twee jaar later, 25 november 1938 slaat opnieuw het noodlot toe en gaat bij een felle brand de grote landbouwschuur en de complete oogst verloren. Ook één van de zes arbeiderswoningen, bewoont door de familie Groeneveld, wordt door brand verwoest.
Nog is het leed niet geleden, in maart 1939 woedt opnieuw brand in de boerderij, als bewoner wordt dan de heer Mulder genoemd. Bij die brand wordt de schoolbus verwoest.
De schoolbus werd gebruikt om de kinderen van de arbeiders op de boerderij naar school te brengen in Werkendam.

De schoolbus voor de kinderen van de arbeiders.

In het boek van ‘Boerenland naar doorstroomgebied’ van Cees de Gast komen Bets van Vuuren-Groen en haar zoon Jan aan het woord. Jan wordt geboren in een vroegere arbeiderskeet bij boerderij Steenenmuur aan de Nerzienweg. Moeder Bets verhuisde in 1928 naar één van de arbeidershuisjes bij de boerderij omdat haar vader Wout in dienst komt bij de familie Van der Vorm. ‘Daar werkten in de jaren dertig ca. vijftien vaste arbeiders en in het hoogseizoen kwamen daar soms wel 60 of 70 losse arbeiders bij’. Bij de boerderij hoort 200 ha. landbouwgrond. In 1940 gaat Bets als jong meisje in de huishouding werken op Steenenmuur.

In 1951 geeft ze haar jawoord aan Aart van Vuuren. Ze beleeft zo zowel de oorlog als de watersnoodramp op de polder. Zoon Jan van Vuuren treedt in de voetsporen van zijn vader en komt in 1967 op de boerderij werken, samen met nog 25 arbeiders. In 1986 wordt de boerderij door de familie Van der Vorm verkocht aan de familie Vonk Noordergraaf en is Jan van Vuuren de laatste knecht. Hij blijft nog tot 2001 in dienst op de boerderij.

Als begin 21e eeuw de plannen voor de ontpoldering vastere vormen krijgen, wordt ook de boerderij Steenenmuur en zijn polders bij de plannenmakerij betrokken. Delen van het complex liggen te laag om te behouden. In 2009 stelt de Werkendamse monumentencommissie nog een lijst met negen bijzondere objecten op die behouden moeten blijven. Daaronder de rij arbeiderswoningen aan de Nerzienweg en de aardappelschuur bij de boerderij. In de Tweede Wereld oorlog werden de eerste arbeiderswoningen gebombardeerd. Na de oorlog zijn ze herbouwd. Bij die herbouw is ook een herdenkingssteen geplaatst met het jaartal 1948, ook bij herbouwde boerderijen werden herdenkingsstenen geplaatst.. En nu 66 jaar later worden de arbeiderswoningen opnieuw gesloopt. Ondanks de brief die het Werkendamse college stuurde naar de raad in 2009, nam zij geen initiatief tot behoud.

Sloop van de arbeidershuisjes aan de Steenen Muur.
 

Sloop schuur Steenen Muur.

De twee grote landbouwschuren kunnen aanvankelijk wel behouden blijven. De grote kelder van één van de grote schuren zou worden volgestort met beton, maar na bouwkundig onderzoek blijkt dat de bouwtechnische staat onvoldoende is. Zodat najaar 2013 alsnog sloop volgt.

Hannie Visser - Kieboom
Reageer op dit artikel

 

Biesbosch.nu in samenwerking met:

 De vereniging werkt aan onderzoek en behoud van historisch erfgoed en het bevorderen van belangstelling voor historische onderwerpen.
www.historiewerkendam.nl

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2014 © Biesbosch.nu