Biesbosch.nu

Magazine februari 2010


 

Terug naar inhoudsopgave

Nieuws uit het Biesboschmuseum


Maquette Noordwaard. Copyright Biesbosch Museum.

De maquette Noordwaard is nu te zien in het Biesbosch Museum.
Copyright Biesbosch Museum, Werkendam

 

25-jaar
Biesbosch Museum

Maquette Noordwaard officieel in gebruik genomen in Biesbosch Museum

Maquette Noordwaard. Copyright Biesbosch Museum.Ruimte voor de Rivier.
Het programma Ruimte voor de Rivier bestaat uit 39 maatregelen die het Nederlandse stroomgebied van de Rijn en een gedeelte van de Maas (stroomafwaarts van Hedikhuizen, nabij Den Bosch) beter zullen beschermen tegen overstromingen.
 

Aantrekkelijker rivierengebied 

Tegelijkertijd bieden de maatregelen kansen om de omgeving van de rivieren mooier en aantrekkelijker te maken. Het rivierengebied moet er in economisch, ecologisch en landschappelijk opzicht beter van worden.

De ontpoldering van de Noordwaard is één van de grootste projecten van Ruimte voor de Rivier.

Maquette Noordwaard. Copyright Biesbosch Museum.De Noordwaard ligt aan de Nieuwe Merwede, westelijk van Werkendam en ten noorden van het Nationale Park De Biesbosch. Nu wordt deze polder vooral gebruikt voor de landbouw. Het plangebied is ongeveer 4500 hectare groot. Ongeveer 2000 hectare daarvan wordt van binnendijks naar buitendijks gebracht. Dat gebeurt door de dijken deels af te graven om in- en uitstroomopeningen te creëren.

Het doel is, het water bij hoge waterstanden zo ver mogelijk bovenstrooms van de Nieuwe Merwede af te leiden en dan benedenstrooms zo westelijk mogelijk richting het Hollandsch Diep af te voeren. Dit zogeheten ‘doorstroomgebied' staat minimaal enkele keren per jaar, vooral in de wintermaanden, onder water. In de andere delen van de Noordwaard, die door kades worden beschermd, gebeurt dit veel minder vaak. Deze gebieden zullen eens in de 100 tot 1000 jaar meestromen.

In het Biesbosch Museum, gelegen in de Noordwaard, staat een maquette van 9 bij 3 meter opgesteld. Aan de hand van filmbeelden en animaties op de maquette wordt een indruk gegeven van het beoogde eindresultaat in 2015, als de Noordwaard ontpolderd moet zijn.

In de film bij de maquette geven bewoners en gebruikers van het gebied alsmede Rijkswaterstaat, de maker van het plan, hun mening omtrent het proces van planvorming tot nu toe en hun verwachtingen voor de toekomst.

De totale presentatie duurt 23 minuten en is te zien tijdens openingsuren van het museum.
 

 

Biesbosch Museum Werkendam, Hilweg 2 4251MT Werkendam.
www.biesboschmuseum.nl  Tel: 0183 - 50 40 09.
Routebeschrijving

Openingstijden t/m 31 oktober: Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur.
Zon- en feestdagen 12.00 - 17.00 uur. Maandag gesloten.

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2010 © Biesbosch.nu