Biesbosch.nu

Magazine februari 2010


 

Terug naar inhoudsopgave


Berichten uit de Biesbosch
 

Copyright Thomas van der Es.

Veel watervogels in de Biesbosch
Grote aantallen Grote zilverreigers en ander waterwild verzamelen zich in en rond de open waterpartijen van de Biesbosch.
Lees het persbericht van
Staatsbosbeheer...
(pdf)

Hooglanders. Copyright Henk van de Graaf.

Hooglanders doen het goed
In de natuurgebieden van de, nabij de Biesbosch gelegen Hoekse Waard, overleeft de kudde Schotse Hooglanders het strenge winterweer prima.
Lees meer... (pdf)

Foto Copyright Ron Offermans.

Liever geen wilde paling
Onze rivieren zijn schoner geworden, maar dat zien onderzoekers niet terug. Het water is misschien wel schoner, maar de sedimenten niet. Met name de paling heeft hier last van.
Lees meer...

Copyright Henk van de Graaf

Symposium vernieuwde Deltawerken...
Een viertal sprekers zal ingaan op de effecten die de 'kier' (het openstellen van de Haringvlietsluizen) zal hebben op de Delta in het algemeen en de Hoekse Waard in het bijzonder.
Lees meer...

Schoonebeker. Copyright schaapskudde Dordrecht.

Schaapskudde online
De stichting Vrienden van Schaapskudde Eiland van Dordrecht heeft ondermeer als doelstelling het bevorderen van ecologisch beheer van dijken en openbaar groen, waaronder in de Biesbosch. Blijf op de hoogte over het wel en wee van de kudde.
www.schaapskuddedordrecht.nl

Schotse Hooglander. Copyright Henk van de Graaf.

De laatste Biesboschboer
Jan en Ellie Saarloos wonen op een eiland in de Biesbosch. Zij zijn de laatste boer die nog actief is in de Biesbosch. Ze houden ondermeer Schotse Hooglanders. Je kunt op het eiland overnachten en de Hooglanders bezoeken. Meer op;
www.biesboschhoeve.nl

Wantij en Noordboven Polder. Copyright Henk van de Graaf.

Dijken op de schop
Het Waterschap De Hollandse Delta gaat een aantal dijken op het Eiland van Dordrecht aanpakken.
Via een vernieuwde website informeren ze bewoners en andere belangstellenden.

Ga naar de website...

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2010 Biesbosch.nu