Biesbosch.nu

Magazine februari 2010


 

Terug naar inhoudsopgave

 

Persbericht

Harry Voss; Man van actie

Maandag 15 februari uitreiking eerste exemplaar aan de burgemeester van Apeldoorn Fred de Graaf

Harry Voss.Boek ‘Harry Voss: Man van actie’ komt uit

Makkinga- Het begrip ‘actievoerder’ heeft in Nederland vaak een negatieve associatie. Activisten zouden een soort terroristen zijn die het geweld niet schuwen om hun mening kracht bij te zetten. Politici die in hun adolescentie actie gevoerd hebben tegen- of voor iets, lopen in hun latere carrière kans op grote problemen als dit soort dingen bekend worden.

Schrijfster Annemarie van Gelder was benieuwd naar ‘de mens achter de activist’ en wilde onderzoeken in hoeverre dat negatieve beeld terecht is. Op zoek naar een actievoerder en via de Partij voor de Dieren, waar zij vrijwilliger is, kwam ze telkens weer terecht bij Harry Voss.

In een reeks gesprekken, zowel met Harry zelf als met zijn voor-en tegenstanders, wist ze een compleet beeld te schetsen van een man die van het actievoeren zijn leven heeft gemaakt

Opvallend aan Voss is dat hij in alle opzichten het tegendeel is van wat men zich vaak van een activist voorstelt. Er zit volstrekt geen agressie of fanatisme in deze man, wel een enorme gedrevenheid om onrecht te bestrijden. En waar een dergelijke gedrevenheid tegenstanders vaak juist in de hoogste bomen jaagt, is dat bij Voss niet het geval. Omdat hij met open vizier strijdt en de meningen en het privéleven van anderen respecteert, blijkt hij geliefd bij vriend en vijand.

In Gelderland is Harry Voss ‘wereldberoemd’, vooral door zijn acties tegen de jacht, maar ook landelijk heeft hij de afgelopen dertig jaar veelvuldig de media gehaald. Met zijn acties voor padden, tegen chloortreinen en vervoer van radioactief afval, voor kamsalamanders, tegen vuilstort in de Biesbosch en het behoud van de Wadden kwam hij steeds weer, alleen of samen met anderen, op voor alles wat zichzelf niet kan beschermen.

Aanvankelijk deed hij dit in zijn vrije tijd, later werd hij als ‘professioneel actievoerder’ ingeschakeld bij verschillende groeperingen. Mogelijk is hij de enige betaalde actievoerder in Nederland. Harry Voss is lijsttrekker van de Partij voor de Dieren bij de gemeenteraadsverkiezingen in Apeldoorn op 3 maart aanstaande.

‘Harry Voss:Man van actie’ kan een eyeopener zijn voor iedereen die benieuwd is naar het leven van een echte actievoerder, maar ook voor iedereen die zich –beroepsmatig of anderszins- bezighoudt met communicatie. Van Harry Voss kan men leren hoe je met twee vuurkorven en een spandoek vaak meer bereikt dan met de duurste reclamecampagne. De gedrevenheid om het te dóen is niet aan te leren, maar die van Voss kan mogelijk wel als voorbeeld dienen. 

‘Harry Voss; man van actie’, is 128 pagina’s in full color en geïllustreerd met vele (actie-) foto’s. Het kost € 17,50.(exclusief verzendkosten) Het is beschikbaar vanaf 14 februari aanstaande.

 

Voor meer informatie via de uitgever
VanGé Boek Makkinga, tel: 0516 - 44 15 51, email: vange@planet.nl

of
www.annemarievangelder.nl

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2010 © Biesbosch.nu