Biesbosch.nu

Magazine februari 2010


 

Terug naar inhoudsopgave

De lekdijk
In het hieronder beschreven boekwerk over een deel van de lekdijk is om meerdere redenen interessant voor 'riviermensen' in het algemeen en 'Biesboschmensen' in het bijzonder. Ad van Bemmel beschrijft uitputtend over één van Nederlands belangrijkste dijk waarbij alle aspecten van het bedijken aan de orde komen.
Met name de aanleg en onderhoud van de beschreven dijk vanaf de middeleeuwen heeft veel gelijkenissen met de problematiek van dijken in en rond de voormalige Grote of Zuid-Hollandse Waard waarin ondermeer de tegenwoordige Biesbosch ligt.
Henk van de Graaf

Advertorial

De lekdijk van Amerongen naar Vreeswijk
    (Negen eeuwen bescherming van Utrecht en Holland)
Ad van Bemmel

Over het boek (Tekst achterzijde)
De lekdijk van Amerongen naar Vreeswijk is een van de belangrijkste rivierdijken van ons land. Deze zogeheten Lekdijk Bovendams (33 kilometer) beschermt al zo'n negenhonderd jaar Utrecht en Holland. Sociaal-geograaf Ad van Bemmel beschrijft de dijkaanleg, de relatie met de ontginning van het land achter de dijk, de dijkdoorbraken en het onderhoudsysteem van de dijk, de zogenaamde verhoefslaging.
Dit uit de middeleeuwen daterende systeem hield in dat honderden dijkplichtigen de dijk zelf onderhielden. De laatste resten hiervan zijn pas enkele decennia geleden verdwenen.

Het boek is voorzien van een groot aantal illustraties en kaarten, waarvan een deel niet eerder is gepubliceerd. Het bevat ook veel persoonlijke verhalen: onderhoud van dijken is mensenwerk.

Ad van Bemmel verbindt de geschiedenis van de Lekdijk nadrukkelijk met de huidige aandacht voor toekomstige hoge waterstanden en het overheidsbeleid 'Ruimte voor de Rivier'.

 

Meer over dit boek: www.verloren.nl
ISBN: 9789087041175 in de reeks Historische Reeks Kromme-Rijn.
Prijs: € 29.00

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2010 © Biesbosch.nu