Biesbosch.nu

Magazine februari 2012

Terug naar inhoudsopgave

Reigers in de Biesbosch
deel
2: Grote zilverreiger 
Alfons van Bokhorst

De Grote zilverreiger (Casmerodius albus) behoort tot de familie Ardeidae uit de orde van Roeipotigen (Pelecaniformes), samen met onder andere de Ibissen en Lepelaars. Het is een witte vogel uit de familie der reigers. De vogel is ook bekend als Egretta alba (Linnaeus, 1758) of Ardea alba. Deze vogel kan tot een meter hoog worden. Hij heeft een lange gele snavel. In de Biesbosch is het een veel geziene vogel. In polders zoals Beneden en Boven Spiering kun je ze vrijwel zeker vanaf de dijk waarnemen. De vogel broedt in brede rietkragen.

Ondanks de grotere aantallen en de juiste biotoop is er nog geen broedgeval bekend in de Biesbosch. Kenners houden er wel degelijk rekening mee dat er in de toekomst Grote zilverreigers zullen broeden in dit gebied.*

In de Oostvaardersplassen zijn in 2009 een kleine honderd nesten geteld.

* - Broedvogels van NP de Biesbosch 2010 SOVON

Grote zilverreiger. Copyright Alfons van Bokhorst.

Grote zilverreiger (Casmerodius albus)
(Copyright Alfons van Bokhorst)

De vogel foerageert graag in ondiep water, maar ook op het land. Zijn techniek is eenvoudig: stokstijf staan totdat een slachtoffer in de buurt komt. Daarna spietst de vogel de prooi pijlsnel. Het voedsel varieert van vis en amfibieŽn tot kleine zoogdieren en soms reptielen of vogels. En wat er naar binnen gaat is soms ENORM ! Deze Grote zilverreiger slikt een zeelt van 50 + centimeter met het grootst gemakt naar binnen.
Met het opstijgen had hij iets meer moeite.
Toch is het ongelooflijk dat dit nog lukt met zoín enorme krop.

Grote zilverreiger. Copyright Alfons van Bokhorst.

Grote zilverreiger (Casmerodius albus)
(Copyright Alfons van Bokhorst)

 

In Noord-Amerika, werden rond het einde van de 19de eeuw, grote aantallen Grote zilverreigers gedood , omdat de sierlijke pluimen die hij tijdens het broedkleed heeft werden gebruikt om hoeden te versieren. Gelukkig is dat tegenwoordig niet meer toegestaan.

 

Grote zilverreiger. Copyright Alfons van Bokhorst.

Grote zilverreiger (Casmerodius albus)
(Copyright Alfons van Bokhorst)


Op 2 februari 2012 werden in de Brabantse Biesbosch meer dan 900 Grote zilverreigers bij elkaar geteld, en record voor dit gebied. Doordat plassen en kreken dichtvriezen trekken de dieren in grote aantallen naar het rivierengebied. Vergeet juist nu in deze koude periode niet te kijken bij wakken. Grote kans dat je er reigers tegen komt.

Meer informatie over en fotomateriaal van Fons vind je op: www.natuurbeleving.eu


Tekst en foto's Alfons van Bokhorst

Reageer op dit artikel

.

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar
2012 © Biesbosch.nu