Biesbosch.nu

Magazine februari 2012


 

Terug naar inhoudsopgave

Het water de baas    
Hannie Visser-Kieboom

Gemaal Oostkil 11. Copyright Historische Vereniging Werkendam.

In het prachtige boek ‘het water de baas’ wordt uitgebreid geschreven over de onmisbaarheid van gemalen om ons land droog en bewoonbaar te houden. Ook in de Biesbosch spelen die gemalen een belangrijke rol. In het kader van ruimte voor de rivier verdween al eerder het gemaal Rijnoord. Maar straks komen er veel voor terug, gemalen vaak met mooie namen zoals poldergemaal De Kroon aan de Boomgatweg; poldergemaal Steenen Huisje aan de Bandijk; poldergemaal Vogelenzang aan de Bevertweg; poldergemaal Binnen Kievitswaard aan de Bandijk; poldergemaal Trafostation aan de Lijnoorden; poldergemaal De Zalm West aan de Lijnoorden; poldergemaal Diepgat aan de NOP Dijk; poldergemaal Steenenmuur aan de Bevertweg; poldergemaal Middelste Kievitswaard aan de Kroonweg; poldergemaal Kooike aan de Nerzienweg; poldergemaal De Kleine Zalm aan de Reugtweg; poldergemaal De Kleine Hof aan de Deeneplaatweg; poldergemaal Happen Hennip / Achterste Kievitswaard aan de Witboomkil; poldergemaal De Zalm Oost aan de Reugtweg; poldergemaal Dijkring 23 aan het Steurgat en poldergemaal Catharinapolder aan de Deeneplaatweg.

Overzicht pompgemalen. © kaartje Archiefkring Hank

Het verdwenen gemaal Rijnoord werd gebouwd in begin jaren zestig van de twintigste eeuw vanwege de ruilverkaveling. Gelijktijdig met de identieke gemalen Bevert, Oostkil en Bruine Kil. Bij het gemaal Oostkil (in de Oostwaard) staat ook nog een restant van een pompgemaaltje uit 1902.
Bij het graven van de Bergsche Maas in 1894 moest de afwatering van de Biesboschpolders rond Hank anders geregeld worden. Bemaling door windmolens was in die tijd nog gebruikelijk. Voor Hank bedachten knappe koppen een revolutionair plan om een elektriciteitscentrale te bouwen. De op kolen gestookte centrale leverde de elektriciteit voor de 21 pompgemaaltjes. Er werd geen elektriciteit aan particulieren geleverd.

Gemaal Oostkil nr. 7. Dit is het huidige gemaal. Het inmiddels verdwenen gemaal Rijnoord was een zelfde soort gemaal. Op de achtergrond het vervallen gebouwtje van het pompgemaal nr. 18 (zie inzet).
© foto's Historische Vereniging Werkendam.

Pompgemaaltje 2 of 3. Copyright Historische Vereniging Werkendam.Aan de Vierbansche Boezem in Hank werd de centrale gebouwd met een vermogen van 2 x 130 kw. En zo kreeg Hank reeds in 1902 een elektriciteitscentrale, de oudste van Brabant. Pompstation 2, 3, 11 en 18 staan er nog. De rest is met de komst van andere bemalingen verdwenen.
Pompstation nr. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 en 23 zijn met de aanleg van de Aakvlaai verdwenen. Nr. 9 en 17 zijn nooit gebouwd, omdat de polder eigenaren de rijksbijdrage te laag vonden.
In pompstation nr. 10 heeft in 1944 tijdens de oorlog een geheime zender de verbinding met het bevrijde zuiden in stand gehouden. De totale kosten van 21 stations, een centrale en het leidingnet waren in 1902: f 420.810, 67 cent.

Hannie Visser - Kieboom
Reageer op dit artikel

 

Biesbosch.nu in samenwerking met:

 De vereniging werkt aan onderzoek en behoud van historisch erfgoed en het bevorderen van belangstelling voor historische onderwerpen.
www.historiewerkendam.nl

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2012 © Biesbosch.nu