Biesbosch.nu

Magazine januari/februari 2009


 

Terug naar inhoudsopgave

Twee eeuwen geleden 
Hannie Visser-Kieboom

De ijsberg te Ochten, in de Neder-Betuwe; op en tegens den dijk gekrüit den 24 Jan: 1789.  Copyright Atlas van Stolk.Twee eeuwen geleden, in januari 1809 vindt één van de grootste rivieroverstromingen van Nederland plaats, waarbij zo’n 300 mensen verdrinken.
Er zijn vele prenten bewaard gebleven uit die tijd van de overstroming. Door de strenge winter vriezen de killen in de Biesbosch dicht en moet al het rivierwater via Dordrecht naar de zee worden afgevoerd. Ook ontstaan door de strenge winter van 1809 grote ijsdammen en achter die ijsdammen stijgt het water soms razendsnel met dijkdoorbraken tot gevolg. Grote delen langs Maas, Waal en Merwede overstromen zo in januari 1809.

In Werkendam slaat het water 17 gaten in de dijken. Ook worden veel huizen vernietigd en zo’n 180 mensen raken aan de bedelstaf. In De Werken en Sleeuwijk zijn 23 dijkdoorbraken. Of er slachtoffers in de Biesbosch te betreuren zijn, is niet bekend. Er wonen in die tijd nog nauwelijks mensen in dit onherbergzame gebied. Toch heeft de overstroming van 1809, maar ook eerdere grote rivieroverstromingen in de 18e eeuw wel grote gevolgen voor de Biesbosch. En wordt de kiem gelegd voor de scheiding van de Biesbosch in een Hollands en een Brabants deel. Al langer zijn waterstaatkundigen het erover eens dat de afvoer van de grote rivieren tekort schiet. Na de ramp van 1809 stelt Koning Lodewijk Napoleon nog datzelfde jaar het ‘Comité Central van den Waterstaat’ in om nu eindelijk een plan te maken en uit te voeren voor een betere rivierwaterafvoer. Diezelfde Lodewijk Napoleon heeft overigens de vele dorpen in het rampgebied bezocht en eigenhandig meegeholpen om de dijken met zandzakken te versterken.

Gedenkteken van de schrikkelijke overstrooming in Gelderland, voorgevallen in 1809. Copyright Atlas van Stolk.

Gedenkteken van de schrikkelijke overstrooming in Gelderland, voorgevallen in 1809.
Rechts uit het midden koning Lodewijk Napoleon.
Copyright Atlas van Stolk

Blanken (boven) en Kraijenhof.Als oplossing voor de gebrekkige rivierafvoeren pleiten Jan Blanken en zijn collega F.W. Conrad voor het graven van een ‘Nieuwe Merwede’. C.R.T. Kraijenhof pleit voor het beteugelen van de killen in de Biesbosch. Dit doolhof van killen slibt voortdurend dicht. ‘Voor den goeden afvoer van het opperwater en van het ijs bleef niet ééne goede riviersprank over’, zo schrijft Kraijenhof.
Zowel de plannen van Blanken als Kraijenhof voor een nieuwe riviermond kunnen rekenen op steun van rivierdeskundigen.
Er stroomt echter nog veel water door de Merwede alvorens de plannen tot uitvoering komen, beide ingenieurs liggen dan allang in hun graf.

De vorming van de Nieuwe Merwede begint pas in 1850, veertig jaar na de grote overstroming van 1809. Door het graven van de Nieuwe Merwede wordt de Biesbosch voorgoed verdeeld in een Hollandse en een Brabantse Biesbosch. Helemaal klaar is de Nieuwe Merwede pas in 1885. Niet veel later begint ook het graven van de Bergsche Maas.


Hannie Visser - Kieboom
Reageer op dit artikel

 

Biesbosch.nu in samenwerking met:

 De vereniging werkt aan onderzoek en behoud van historisch erfgoed en het bevorderen van belangstelling voor historische onderwerpen.
www.historiewerkendam.nl

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2009 © Biesbosch.nu