Biesbosch.nu

Magazine januari / februari 2007

 

Terug naar inhoudsopgaveFlip de Koning (1983)
© Tekst en foto Jacques van der Neut

Het verhaal bij de foto
       Jacques van der Neut
V
roeger werd er in de Biesbosch honderden hectaren griend gehakt. Door voldoende vraag en aanbod bleef de hakcyclus in stand. Op de foto is Flip de Koning in de weer met het binden en uitdragen van bossen rijshout in de Sterlinggriend, een aan het Wantij liggend griendcomplex. 
Na 1970 nam het areaal aan griend geleidelijk af. Bij het hakken vond bovendien een omslag plaats. Voor de percelen die nog wel in de karakteristieke hakcyclus werden gehouden werd namelijk betaald. Vanwege de stijgende kosten komt het griendhakken in de Biesbosch onder druk te staan. 
Staatsbosbeheer laat momenteel in de Biesbosch nog zo'n 20 hectaren griend hakken.

Reageer op dit item


Biesbosch.nu zoekt bijzonder fotomateriaal met een verhaal. Beschikt u hierover dan willen wij graag met u in contact komen. U kunt ons bereiken per
e-mail.

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2007 © Biesbosch.nu