Biesbosch.nu

Magazine januari 2006

 

Terug naar inhoudsopgave

Mike Melis

De starrevaart
                   Mike Melis

Wat er zoal voorbij komt...
Ingeklemd tussen de A4 en een kanaal ligt een klein plasje. Compensatie voor wat vroeger de Meeslouwerpolder heette en wat nu voor een deel is opgeslokt door de oprukkende beschaving. Het is onvoorstelbaar hoe vogels, door de seizoenen heen, toch zo’n kleine plasje weten te vinden.
Er valt altijd wel wat te beleven.

Grutto. Copyrights MikeMelis/www.stockburo.nlIn het voorjaar komen er trekvogels uitrusten en bijtanken. De eerste grutto’s, tureluurs en kemphanen en lepelaars verschijnen dan. Dit zijn de trekvogels maar ook de blijvers arriveren en broeden rond de plas, zoals de grauwe gans, bruine kiekendief, kluten, rietzangers, rietgorzen en blauwborsten. Zelfs de snor en sprinkhaanrietzanger geven er dan hun prachtige (gezellige) zomerzang ten gehore!

In de winter melden zich ondermeer smienten, kolganzen, brandganzen, kleine zwanen, goudplevieren, watersnippen, slobeenden, wintertalingen, zwarte ruiters, zilverreigers en roerdompen. Ook geoorde futen zijn er regelmatig te zien.

In de trekperiode, (voor- en najaar) is het helemaal feest, wat er dan allemaal voorbijkomt! Nonnetjes, middelste zaagbekken, toppers, rode wouwen, visarenden, velduilen, rotganzen en andere wonderbaarlijke soorten weten het plasje dan feilloos te vinden.

Nieuwe natuur?
Brandgans. Copyrights MikeMelis/www.stockburo.nlEr zijn regelmatig 'exoten' op de plas aanwezig. Canadese ganzen, nijlgans en rosse stekelstaart zijn er kind aan huis. Af en toe vliegt er een halsbandparkiet over en zelfs een roodwangschildpad heeft er zijn nieuwe huis gevonden.

Is dit de 'nieuwe' natuur in Nederland?

Canadese gans. Copyrights MikeMelis/www.stockburo.nlVan Nijlganzen weten we, dat ze ontzettend agressief kunnen zijn en alles verjagen in hun broedgebied. Ook Canadese ganzen nemen snel in aantal toe maar wat daar de (negatieve) effecten voor de natuur zijn weet ik nog niet.
Rosse stekelstaarten kruisen met de Europese witkopeend, zodat deze soort dreigt uit te sterven.
'Lieve' exoten redden het meestal niet, juist de agressieve soorten maken een goede kans.

Elk nadeel heeft zijn voordeel. Ik hoorde dat er niet alleen heilige ibissen 'ontsnapt' zijn uit Avifauna, maar ook een aantal kwakken en dat deze kwakken zich voortplanten in de omgeving van Alphen aan de Rijn. Deze jongen zijn 'wild' en vullen de Nederlandse natuur aan met een erg leuke en boeiende soort! De vraag is alleen; accepteren we deze nieuwe soorten en geven we ze de ruimte?

Willen jullie op de hoogte blijven van deze bijzondere plas in Zuid-Holland, dan kunnen jullie dit vanuit de 'luie' stoel doen via deze link...

Meer werk van Mike Melis kunt u vinden op www.stockburo.nl

 

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar
2006 © Biesbosch.nu